Lønnsoppgjøret 2017

YS og YS-forbundene er om kort tid i gang med lønnsoppgjøret for 2017. Å forhandle frem bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene våre er det aller viktigste YS jobber med.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at vi skal forhandle om kroner og øre. Foto: Scanpix

Liv Hilde Hansen

Webredaktør

Annet hvert år har vi hovedoppgjør og mellomoppgjør. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at partene (organisasjonene som representerer arbeidsgiverne og arbeidstakerne) skal forhandle om kroner og øre. Det vil si hvor mye du og jeg får i lønnstillegg.

Når vi til neste år har hovedoppgjør forhandler partene i tillegg til kroner og øre også om innholdet i tariffavtalene. Tariffavtalene slår fast hvilke regler som gjelder for bl.a. ansettelser, arbeidstid, overtid, ferie og pensjon.

Dette får du med en tariffavtale fra YS

Privat sektor forhandler alltid først. Det er dette vi kaller frontfaget. Resultatet av forhandlingene i frontfaget legger føringer for alle oppgjørene som følger etterpå.

 

Slik foregår et lønnsoppgjør

Startskuddet for lønnsoppgjørene går når organisasjonene på arbeidstakersiden vedtar hvilke krav de skal fremme overfor arbeidsgiverne. Siden årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, vil kravene handle om lønnstillegg. I hovedoppgjørene handler kravene om endringer eller tillegg i bestemmelsene i tariffavtalene.

Både YS og andre hovedorganisasjoner vedtar også det vi kaller «inntektspolitisk dokument», som handler om de store, politiske linjene i lønnspolitikken. YS skal vedta sitt inntektspolitiske dokument 28. februar.

Deretter møter vi motparten (organisasjonene på arbeidsgiversiden) for å levere våre krav (kravoverlevering).  Nå starter de konkrete forhandlingene mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. På forhånd har partene avtalt hvilke datoer de skal møtes for å forhandle, og ikke minst fristen for når de skal være ferdig med å forhandle; forhandlingsfristen.

Hvis partene ikke blir enige gjennom forhandlinger, møtes de til mekling hos Riksmekleren. Også her settes det en frist for når man må ha kommet til enighet. Hvis partene ikke blir enige brytes meklingen. Da er neste skritt å ta arbeidstakerne ut i streik.

Etterslep, prolongere, glidning, overheng, plassfratredelse og indeksregulering. Lurer du på hva alle de vanskelige ordene i lønnsoppgjør, forhandlinger eller tariffavtaler egentlig betyr? Vi har oversatt stammespråket for deg.

YS har ansvaret for den overordnede lønnspolitikken, men det er sektorene som forhandler om selve tariffavtalene.

YS har fem sektorer:
YS Privat
YS Kommune
YS Stat
YS Spekter
YS Finans

YS’ tariffkalender: Dette er de viktige datoene fremover

YS’ inntektspolitiske konferanse
Tid: 28. februar, kl. 10.00 – 13.00:
Sted: Auditoriet hos Finansforbundet.

YS Stats tariffkonferanse
Tid: 7. mars
Sted: Oslo Plaza, Gamlebyen lokale

Tariffoppgjøret frontfaget
Kravoverrekkelse i NHO-oppgjøret (frontfaget) 6. mars. Forhandlingsdatoer: 9.,10.,13. og 14. mars. Eventuell mekling vil finne sted 29. og 30. mars.

Tariffoppgjøret Staten
Tariffoppgjøret i YS Stat starter 30. mars, kl. 10.00. Forhandlingsfristen er satt til kl. 24.00 natt til 1. mai.

Tariffoppgjøret Virke
Forhandlingsdatoer: 16. og 17. april: Alternative forhandlingsdatoer er satt til 3. og 4. april hvis det blir mekling i NHO-oppgjøret.

Tariffoppgjøret Spekter
Oppstart 4. april.

Tariffoppgjøret Kommune
Oppstart 27. april. Forhandlingsfristen er satt til kl. 24.00 natt til 1. mai.

Tariffoppgjøret mellom Finansforbundet i YS og Finans Norge
Forhandlingsdatoer: 20. og 25. april.

Liv Hilde Hansen

Webredaktør