Hva skal du ha i lønn?

Sett deg inn i satsene som viser hva du minst bør ha i timelønn! Vi gir deg oversikten over hva du kan forvente å få utbetalt i lønn.

Ungdommer sitter på cafe og blir servert av en annen ungdom som er i sin første sommerjobb.
Det er viktig at du passer på både rettighetene, men også pliktene du har i jobben. Foto: Istock

Goran Scekic

Rådgiver

I Norge regulerer vi lønningene med det vi kaller tariffavtaler. Disse avtalene forhandler fagforeningene og arbeidsgiverne om i lønnsoppgjørene.

– I motsetning til mange andre land fins det ingen lovfestet minstelønn i Norge, sier Goran Scekic i YS.  Arbeidstakerorganisasjonene ønsker ikke en slik minstelønn, fordi vi tror mange arbeidsgivere ikke kommer til å betale mer enn akkurat det minimumet loven krever.
Er du over 18 år bør du i de fleste stillinger ha en lønn på minst 130 kr kroner timen, men det er store forskjeller i hvilke satser som gjelder for de ulike jobbene.

 All erfaring er viktig

Arbeidsledigheten har økt jevnlig den siste tiden, men den har økt ujevnt i de ulike regioner i Norge. Blant de som hardest rammes i usikre tider er unge personer uten mye arbeidserfaring. – For denne gruppen blir avstanden til arbeidslivet større. Erfaringen og inngangsbilletten inn til arbeidslivet en får gjennom sommerjobben er derfor ekstra viktig nå, sier Scekic.
Samtidig viser de siste ledighetstallene en utflating, og dette kan være et tidlig tegn på at vi kanskje kan ha en opptur i sikte.
Ta kontakt med familie, venner og bekjente! -Du kan også spørre arbeidsgivere direkte, oppfordrer YS-rådgiveren.  Noen lar være å utlyse stillinger nettopp fordi de forventer at du selv tar kontakt.
Hvis du ikke greier å komme seg inn i den bransjen du ønsker mest, eller utdanner deg til, er det viktig å huske at all arbeidserfaring kommer godt med. Det er viktig at du ikke er kresen når du skal finne deg en sommerjobb.
Å kunne vise til forskjellige bransjer og jobber kan være viktig seinere og vil styrke CV-en din. Sommerjobben er også en kjempefin måte å prøve ut forskjellige yrker og å få en fot innenfor.

 

YS gir deg sjekklisten over rettigheter og pliktene du har i jobben

Det er viktig at du passer på både rettighetene, men også pliktene du har i jobben.

 

Lønn

Det finnes ingen lovfestet minimumslønn i Norge. Derimot reguleres veldig mange arbeidsforhold av tariffavtaler. Er du over 18 år, bør du få en lønn på over 130 kroner timen. Hvis du er under 18 år, er lønnen 10 – 30 prosent lavere noen steder, mens andre steder er den lik som for de som er over 18 år. Vikarbyråer YS har snakket med sier de forholder seg til gjeldende tariffavtaler i bedriftene.

 

Arbeidskontrakt

Det skal alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av hvor lenge jobben varer. Dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven. Noen arbeidsgivere tror de ikke trenger å inngå arbeidsavtale ved kortere arbeidsforhold, eller ved deltidsarbeidet. Dette er feil og strider mot norsk lov.

 

Overtid

Selv om du er ansatt som sommervikar, har du krav på overtidsbetaling. Arbeider du mer enn 40 timer en uke eller ni timer en dag skal du som hovedregel ha overtidstillegg, uavhengig av hva arbeidskontrakten sier.  Tillegget for overtid er minimum 40 prosent av lønnen.

 

Oppsigelsestid

 I Norge er det minimum en måned gjensidig og skriftlig oppsigelse av arbeidsforholdet, hvis ikke noe annet er avtalt skriftlig. Oppsigelsestiden er en måned fra første månedsskifte etter at oppsigelsen er mottatt. Som sommervikar er det naturlig at sluttidspunktet er fastsatt i kontrakten. Vær oppmerksom på at regelen om en måneds oppsigelsestid også gjelder når det ikke foreligger en skriftlig arbeidsavtale.

 

Skatt og feriepenger

Selv om det kan virke fristende å arbeide svart, bør du rett og slett unngå arbeidsgivere som foreslår dette. Arbeider du svart, står du helt uten rettigheter. Du skal levere skattekort til arbeidsgiver og du har krav på en kvittering for lønnen du mottar . Ikke godta å få kontanter stukket i hånden! Undersøk også om du tjener opp feriepenger på den lønnen du får. Dette beløpet kan du kreve å få utbetalt ved slutten av arbeidsforholdet.

 

Attest

 Hvis du slutter i jobben etter lovlig oppsigelse skal du ha en skriftlig attest. Attesten skal minimum inneholde navn, fødselsdato, hva slags arbeid du har gjort og arbeidsforholdets varighet. Det er ganske vanlig at arbeidsgiver skriver en noe mer utfyllende attest. En god innsats i jobben belønnes ofte med en utfyllende attest. Det kan være gull verdt siden.

 

Jobber og timelønnsatser ut i fra tariffavtaler 16-17 17- 18 Over 18 år
Avisbud 115,13 (1) 115,13 (1)  139,65 (1)
Barnehage 130,15 130,15 144,62
Badeland 2) 2) 131.40
Bowlinghall 2) 2) 131.40
Butikkmedarbeider 115.90 115,90 154,03
Bygningsarbeider 116,70 116,70 174,00
Dyrepark 2) 2) 131.40
Ferge kioskmedarbeider 115,90 115,90 154,03
Gartner og hagehjelp (kommunalt) 130.15 130,15 144,62
Gatekjøkken 115,90 115,90 154,03
Hotellresepsjonist 100,18 109,68 123,94
Industriarbeider 94 123,92 154,09
Kelner 100,18 109,68 123,94
Andre kommunale jobber 130.15 130,15 144,62
Kontormedarbeider 115,90 115,90 154,03
Kiosk 115,90 115,90 154,03
Kokk (ufaglært)- etter 4 mnds praksis 158,09
Renholdsarbeider 127,59 127,59 174,20
Reiselivsmedarbeider 115,90 115,90 154,03
Sentralbord 115,90 115,90 154,03
Sykehjem ufaglært 130,15 130,15 144,62
Grossistmedarbeider (Grossistlagre) 143,56 164,07 205,09
Treningssenter 2) 2) 131,40
Vektere 176,17
1)        Tariffavtalene for avisbud er ikke ferdig forhandlet per dato, derved er det det 2014- tall som fortatt gjelder.
2)         For skoleelever og ansatte under 18 år fastsettes lønnen etter avtale mellom bedriften og de tillitsvalgte
Statlig sektor
De nye satsene blir ca: Unge arbeidstakere inntil 17 år: kr 125,49
Mellom 17 og 18 år: kr 133,33
Ved fylte 18 år lønnes unge arbeidstakere i samsvar med den stilling vedkommende fyller, men minimum 156,86kr/t

 

Goran Scekic

Rådgiver