Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Meld deg inn i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)

Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) er et partipolitisk uavhengig forbund for tilsatte i Kriminalomsorgen som har som hovedmål å ivareta medlemmenes økonomiske, faglige og arbeidsmiljømessige interesser. Alle tilsatte i Kriminalomsorgen kan være medlemmer.
KY organiserer ca. 2 000 medlemmer.

KY- logo

Lakkegata 3, 0187 Oslo
Tlf.: 21 01 59 00
E-post: post@ky.ys.no
Nettside: www.kysiden.no
Leder: Knut Are Svenkerud