Norske Meierifolks Landsforening (NML)

NMLs logo storNorske Meierifolks Landsforening (NML) ble medlem av YS 1. juli 2006. NML er en partipolitisk uavhengig yrkesorganisasjon, som organiserer ansatte i meieriindustrien. NML ble dannet i 1914 og har ca. 1 000 medlemmer.

Postboks 9370 Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Brugata 14
Tlf.: 23 00 27 10
Fax: 23 00 27 11

E-post: firmapost@nml.no
Leder: Petter Bru

[Tilbake]Utskriftsversjon