Du er her:  - Startside  - Likestilling  - Seksuell orientering

Seksuell orientering

I dagens lovverk dekkes diskriminering på grunn av seksuell orientering av kapittel 13 i arbeidsmiljøloven:

Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering eller alder er forbudt.

Likestilling – lik rett til å være forskjellig
Alle fortjener å kunne være ”hele mennesker” på jobb; ingen av oss er maskiner som greier å holde privatlivet vårt fullstendig utenfor. Dersom man føler det nødvendig å holde det skjult for kolleger og arbeidsgivere at man lever i et likekjønnet parforhold, risikerer man å få et arbeidsmiljø der man ikke får det beste ut av hverandre.

Å måtte skjule og hemmeligholde viktige deler av livet sitt kan dessuten være usunt for den enkeltes helse. Belastningene kan noen ganger være store ved å være åpen overfor kolleger og arbeidsgiver, men de helsemessige konsekvensene av å leve et hemmelig liv kan i det lange løp være større.

Hva skjer på lovområdet?
Fra 1. januar 2009 har Norge fått en ny felles ekteskapslov som gjelder uansett om ektefellene er av ulike eller like kjønn. I vår høringsuttalelse til loven fokuserte vi spesielt på viktigheten av å ha like permisjonsrettigheter for den ikke-biologiske forelderen (medmoren) som fedrene har i tradisjonelle ekteskap.

Utvalget som utreder en ny felles diskrimineringslov skal levere sin innstilling i 2009.  I YS’ innspill til utvalget har vi lagt vekt på at vi ikke kan ha forskjellige grader av diskrimineringsvern for de forskjellige gruppene som omfattes av en slik felles lov. Menneskeverdet kan ikke og må ikke graderes.

[Tilbake]Utskriftsversjon