Du er her:  - Startside  - Likestilling  - Etnisitet

Etnisitet

Diskrimineringsloven forbyr forskjellsbehandling på grunnlag av etnisitet og flere andre grunnlag. Lovens formål lyder slik: Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Diskrimineringsloven forbyr på linje med de andre lovene både direkte og indirekte diskriminering. Skal forskjellsbehandling være lovlig, må den være saklig begrunnet.

Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. 

Aktivitetsplikten omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Arbeidslivets organisasjoner har tilsvarende aktivitetsplikt innenfor sine virkefelt.

[Tilbake]Utskriftsversjon