Du er her:  - Startside  - Samfunnsansvar  - Hva gjør vi?

Hva gjør vi?

YS har engasjert seg i en rekke sammenhenger i vårt arbeid med samfunnsansvar. Vi er blant annet medlem av Initiativ for etisk handel, er Miljøfyrtårnsertifisert og samarbeider med andre organisasjoner i kampen mot svart økonomi.

YS er medlem av Initiativ for etisk handel
I februar i år ble YS medlem av Initiativ for etisk Handel (IEH). Dette er et ledd i å konkretisere YS sitt samfunnsmessige engasjement. IEH er Nordens ledende kompetansesenter innen etisk handel og samfunnsansvar i leverandørkjeden, og Norges eneste flerpartsinitiativ på området.

IEH er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel, som har som formål å utvikle samarbeid for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH krever aktiv innsats for å bidra til forbedringer i disse forholdene. ILO-konvensjoner danner fundamentet i IEHs arbeid.

Les mer om Initiativ for etisk handel
 


YS er Miljøfytårnsertifisert
YS ble i desember 2008 den første hovedorganisasjonen for arbeidstakere som ble miljøsertifisert. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor.

YS har gjennomført en miljøanalyse, laget handlingsplan og iverksatt flere miljøtiltak for å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav. Hvert år rapporterer vi inn til Miljøfyrtårnstiftelsen.

YS har et kontinuerlig fokus på miljøtiltak for virksomheten.

YS-forbundene BFO, Delta, Finansforbundet, Negotia, parat, STAFO og YTF ble Miljøfyrtårnsertifisert samtidig med YS.

Les mer om Miljøfyrtårn

YS deltar aktivt i Samarbeid mot svart økonomi

Svart økonomi er blitt et betydelig samfunnsproblem. Derfor har YS blitt med i en allianse sammen med Skatteetaten, NHO, KS, LO og Unio.

Gjennom samarbeidet ønsker vi å bidra til en utvikling som skal gi like konkurransevilkår, gode arbeidsplasser og virksomheter som etterlever lover og regler.

Samarbeid mot svart økonomi jobber for riktige holdninger i alle samfunnslag, rettferdig konkurranse i næringslivet og trygghet for alle arbeidstakere og forbrukere.
Hvert år forsvinner mellom 50 og 100 milliarder kroner ut av samfunnsøkonomien som en direkte følge av svart arbeid og økonomi.

Dette er penger som kunne ha vært brukt til samfunnets beste.

Les mer om samarbeid mot svart økonomi

[Tilbake]Utskriftsversjon