Hvem fortjener YS' likestillingspris?

YS vil inspirere til at flere foreslår personer eller virksomheter til likestillingsprisen, og ber spesielt om forslag på virksomheter, arbeidsgivere eller tillitsvalgte. Fristen for å sende inn forslag er 19. august.
document image 1

YS ber om forslag på virksomheter, arbeidsgivere eller tillitsvalgte med tiltak som inspirerer. Her overrekkes Gocha Aleksandria (t.v.) og Eteri Matureli (midten) YS likestillingspris for 2014 av YS-leder Jorunn Berland (t.h.). Foto: Erik Norrud

Professor Berit Ås var den aller første som mottok YS’ likestillingspris. Det skjedde i 1988. Året etter ble det norske kvinnelandslaget i fotball tildelt prisen. Siden den gang har en rekke kjente og mindre kjente personer mottatt samme hedersbevisning; Biskop Rosemarie Köhn, Brit Fougner, Eva Joly, Ansgar Gabrielsen, Margreth Olin og Gocha Aleksandria (t.v.) og Eteri Matureli (midten) fra den georgiske fagorganisasjonen GTUC, bare for å nevne noen ganske få.

Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle, heter det i statuttene.

- Likestilling har alltid vært en viktig sak for YS, helt siden den gang organisasjonen ble stiftet i 1977, forteller YS-leder Jorunn Berland.

- Økt likestilling kommer ikke av seg selv. Derfor satte vi i verk flere nye tiltak i 1988, deriblant etableringen av YS likestillingspris. I mange år var dette en pris som kun gjaldt likestilling mellom kjønnene. I 2006 ble statuttene endret til å omfatte kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering og andre diskrimineringsgrunnlag, opplyser Berland.

Vil ha flere kandidater til YS’ likestillingspris
YS’ hovedstyre vedtok nylig at alle kan sende inn forslag på kandidater til likestillingsprisen. Tidligere har bare tillitsvalgte i YS kunnet foreslå kandidater.

- De siste årene har folk utenfor YS spurt hvordan de kan foreslå kandidater. Vi kan aldri få for mange gode forslag. Derfor åpner vi opp for at andre enn våre egne tillitsvalgte kan sende inn forslag, forklarer Jorunn Berland.Juryen for YS’ likestillingspris består av, f.v.: Per Jørgen Halvorsen, Else Marie Brodshaug, Monica Paulsen, Lill Fischer, Claus Jervell, Nanna Ringstad, Hans-Erik Skjæggerud og Hege Herø. Foto: Ellen Fjeldstad

Slik går du frem hvis du vil foreslå kandidater
Hvis du kjenner til noen du mener fortjener YS likestillingspris, er dette fremgangsmåten: Du kan foreslå enkeltpersoner eller grupper, organisasjoner eller virksomheter. Pass på å begrunne forslaget! Det er viktig for at juryen skal ha et best mulig faktagrunnlag når den gjør sine vurderinger.

- Den eller de som får prisen må ha gjort en fortjenestefull innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle. Og siden YS er en organisasjon for arbeidstakere er vi spesielt interessert i forslag på virksomheter, arbeidsgivere og tillitsvalgte som har gjennomført tiltak andre kan bli inspirert av, sier Hans-Erik Skjæggerud, leder av juryen.

Du sender inn forslag til kandidater ved å fylle ut dette skjemaet

Du kan også sende en e-post til juryens sekretær, Hege Herø: hh@ys.no.

Fristen for å sende inn forslag er 19. august.

YS’ likestillingspris består av et verk av kunstneren Gro Hege Bergan, en etsning laget spesielt for YS. Prisen deles ut under YS-konferansen i oktober.  

Fakta om YS’ likestillingspris
Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle.

Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.
Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.

Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Tidligere prismottakere
1988: Professor Berit Ås
1989: Kvinnelandslaget i fotball
1990: Folkemusikeren Annbjørg Lien
1991: Forsker Else Skjønsberg
1993: Bjørnar Sellevold, næringssjef i Andøy kommune
1994: «Kvinnebanken» Nettverkskreditt i Lofoten
1995: Biskop Rosemarie Köhn
1996: Fatma Bhanji Jynge, prosjektdirektør i Forsvarets relokalisering Gardermoen
1997: Maria Anna Knothe, leder Center for the Advancement of Women, Warszawa
1998: Brit Fougner, tidligere kontorsjef i Likestillingsrådet m.m.
1999: Fakhra Salimi, leder for MiRA-senteret
2000: Mette Janson, journalist i NRK
2001: Kadra, aktivist i kampen mot kjønnslemlestelse
2002: Oslo kommune (som likestillingsbevisst arbeidsgiver)
2003: Eva Joly, spesialråd i Justisdepartementet
2004: Ingvill Merete Stedøy, faglig leder Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
2005: Skattedirektør Bjarne Hope
2006: Agenda X, senter for ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn
2007: Liv Jessen, leder for Pro Sentret
2008: Ansgar Gabrielsen, tidl. statsråd
2009: Margreth Olin, filmskaper og forfatter
2010: Marion Arntzen og Harald Sundby, drivere av Stensveen ressurssenter og Anette Sagen, skihopper
2011: Amal Aden, forfatter og foredragsholder
2012: Lars Ødegård, tidligere generalsekretær i Norges Handikapforbund
2013: Helga Aune, jurist med doktorgrad i likestillingsrett
2014: Den georgiske fagorganisasjonen GTUC (Georgian Trade Union  Confederation) og dens kvinnekomité.

[Tilbake]Utskriftsversjon