Du er her:  - Startside  - Likestilling  - Alder

Alder

Både eldre og unge kan oppleve negativ forskjellsbehandling i arbeidslivet på grunn av alderen sin. YS arbeider aktivt mot begge formene for diskriminering.

Hvordan unngå aldersdiskriminering på arbeidsplassen? Likestillings- og diskrimineringsombudet har laget en brosjyre om dette.

Du kan også søke på aldersdiskrimnering på ombudets side. 

[Tilbake]Utskriftsversjon