TBUs årsrapport

23.2.2010
Fortsatt stor usikkerhet i norsk økonomi. Og en pris- og lønnsvekst på vei ned. Det er konklusjonene i TBUs årsrapport, som ble lagt frem i februar.
document image 1

Illustrasjon: Samfoto

- Tall for Norges viktigste handelspartnere viser en økende vekst gjennom 2009. Det er positivt for norsk industri, som er avhengig av økt eksport for å få til en lenge ventet oppgang, sier YS-lederen i en kommentar til TBUs rapport.

TBU anslår en prisvekst på mellom 1,5 og 2, 5 prosent i år. Årsaken er en større økning i el-prisene. Prisveksten blir likevel lavere enn de seneste årene. Også lønnsveksten er på vei ned, fra 6,3 prosent i 2008 til 4,1 prosent i 2009.

- Enkelte området hadde en ubetydelig økning i lønningene i fjor. Ansatte i finanssektoren hadde for eksempel en lønnsøkning på kun 0,5 prosent. Også ansatte i varehandelen hadde en lav lønnsvekst, sier Kvalheim.

Det er knyttet stor usikkerhet til tallene for 2009, på grunn av strukturendringer og mye lavere bonusutbetalinger enn i 2008.

- Dette er en konsekvens av de store endringer i arbeidsmarkedet de to siste årene, med stor nedgang i sysselsettingen i for eksempel bygg- og anlegg, forklarer YS-lederen.

- Fordi lønnsveksten i fjor i industrien var på linje med handelspartnerne, og  kronen svekket seg med 3 prosent, ble konkurranseevnen, slik TBU måler den, forbedret med nær 3 prosent. Men vi kan ikke satse på at en svak krone skal berge oss videre. For 2010 regner TBU med en kronestyrking på 5 prosent, og med samme lønnsveskt i Norge som ute, vil konkurranseevnen da forverres med 5 prosent.

[Tilbake]Utskriftsversjon