Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk

Trygdeoppgjøret i havn

16.5.2012
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og organisasjonene er enige om årets regulering av grunnbeløpet i folketrygden og pensjonene. G økes med nær 3000 kroner.
document image 1

Foto: Erik Norrud

Grunnbeløpet øker fra 79 216 kroner til 82 122 fra og med 1. mai.

Dette er en økning på 3,67 prosent, som kommer uførepensjonister og de som opptjener alderspensjon til del.

Alderspensjonistene, de som mottar løpende utbetaling av pensjon, får en økning i pensjonen på 2,89 prosent.

Nytt i år er at man korrigerer for avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst i de to foregående år. Har man feilvurdert lønnsutviklingen ett eller to år, kompenseres dette når tallene for den faktiske lønnsveksten blir kjent.

[Tilbake]Utskriftsversjon