Du er her:  - Startside  - Om YS  - YS-konferansen 2011

YS-konferansen: Stabilt arbeidsliv, men skyer i horisonten

16.10.2011
Velkommen til YS-konferansen 2011, hvor blant annet YS Arbeislivsbarometer legges frem for tredje år på rad. I år spør vi blant annet: Hvem er fornøyde i jobben? Hvem er bekymret for å miste den? Hvem ønsker å stå lenge i jobb? Og hvem ønsker å gå av tidlig? Konferansen arrangeres tirsdag 18. og onsdag 19. oktober på Oslo Plaza.
document image 1


Program YS-konferansen 2011


Nærmere tre tusen norske arbeidstakere er intervjuet i YS Arbeidslivsbarometer for 2011. Svarene på spørsmålene om hvem er fornøyde i jobben, hvem som er bekymret for å miste den, hvem som ønsker å stå lenge i jobb og hvem som ønsker å gå av tidlig, får du på konferansens første dag.

YS Arbeidslivsbarometer måler trykket i norsk arbeidsliv. Arbeidslivsbarometeret er en årlig analyse, som beskriver tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv på sentrale områder. YS Arbeidslivsbarometer er finansiert av YS og blir gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

YS Arbeidslivsbarometer bygger på analyser av subjektive vurderinger og erfaringer fra norske arbeidstakere, samt dagsaktuell forskning, dokumentasjon og statistikk. YS Arbeidslivsbarometer bygger også på tidsrekker hvor tidligere stilte spørsmål til norske arbeidstakere gjentas med jevne mellomrom, og indikatorer på viktige temaområder som:

• Oppslutning om fagforeninger
• Den norske modellen for lønnsdannelse
• Mestring og kompetanse
• Likestilt deltakelse
• Trygghet og tilknytning til arbeidslivet

Gjennom Arbeidslivsbarometeret vil vi både gi en statusrapport om tilstanden i norsk arbeidsliv og formidle endringene og ulikhetene i arbeidslivet. Det finnes ingen fasit for tilstanden i arbeidslivet, men gjennom Arbeidslivsbarometeret vil det være mulig å diskutere utviklingen ut fra et helhetlig grunnlag. Her får enkeltobservasjoner og trender sin rettmessige plass, og kan vurderes i sammenheng med mer etablerte strukturer og praksis. En målsetting med Arbeidslivsbarometeret er å stimulere til en opplyst debatt om arbeidslivsutviklingen.

[Tilbake]Utskriftsversjon