Du er her:  - Startside  - Miljø  - Arkiv Miljø

Rio+20 i gang

21.6.2012
- Allerede nå er det klart at Rio-konferansen ikke vil føre til noe revolusjonerende, sier YS-rådgiver Gunn Kristoffersen, på plass for YS i Rio.
document image 1

Onsdag vil YS gå i tog i Rio sammen med ITUC og mange andre organisasjoner, for å markere en ny og felles visjon om bærekraftig utvikling. Her fra en markering for skatt på finansielle transaksjoner, også kalt Robin Hood Tax, derfor kostymene. Foto: ITUC

- Årets klimakonferanse har fått navnet "The future we wan't", men kalles også Rio+20 fordi det er tjue år siden FN første gang arrangerte en internasjonal konferanse om bærekraftig utvikling, forteller Gunn Kristoffersen.

- Til tross for at bærekraftig utvikling har stått på agendaen i tjue år, vil mange hevde at vi ikke har gjort nok. Under Rio+20 vil det være fokus på hvilken fremdrift som har funnet sted etter 1992, sier hun og forklarer at Rio+20 har to hovedtemaer:

En grønn økonomi i en bærekraftig kontekst og fattigdomsbekjempelse.
Det institusjonelle rammeverket for bærekraftig utvikling.

- Det er nødvendig at representanter fra det sivile samfunnet deltar. Slik får vi sikret at alle elementene i en bærekraftig utvikling gjennomføres, på en konsistent og rettferdig måte, forklarer Kristoffersen.

- Brasilianske myndigheter har gjort en god jobb med å legge til rette for sosial dialog mellom det sivile samfunnet og partene, og den internasjonale fagbevegelsen er her med en stor delegasjon.

- Nok en gang har mange fagforeningsdeltakere fra utviklingsland fått muligheten til å delta, ved hjelp av midler gjennom YS og Norad. Det er viktig med en bred deltagelse fra den internasjonale fagbevegelsen for at vi skal bli hørt, påpeker Kristoffersen.

Fagbevegelsen er opptatt av følgende hovedutfordringene:
1. At det opprettes et behovsprøvd trygdesystem som omfatter alle innbyggerne
2. Skatt på finansielle transaksjoner
3. Mål om å øke grønne og anstendige arbeidsplasser med 50 prosent innen 2015. 

- Allerede nå er det tydelig at ingenting stort eller revolusjonerende vil komme fra Rio konferansen. Men det er jo en utfordring vi kjenner til, når over 190 nasjoner skal bli enige. 
 

[Tilbake]Utskriftsversjon