Du er her:  - Startside  - IA  - Arkiv IA

Temaheftet for tillitsvalgte

7.2.2012
Onsdag presenterer Idebanken et nytt temahefte for tillitsvalgte.
document image 1

YS har tidligere laget et powerpoint opplærings sett  til bruk for YS tillitsvalgte i deres møter med medlemmene. Dette har blitt godt mottatt og vil bli presentert i forbindelse med temahefte lanseringen til Idebanken. Det er viktig å understreke at de tillitsvalgte nå har en forsterket rolle noe som forplikter de tillitsvalgte å ta en pådriver rolle.

- Et godt samarbeid mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver er en forutsetning for å lykkes med intensjonene i IA-avtalen og derfor har tillitsvalgte en viktig pådriver rolle sier, Finn Berge Haalland.

Mer om lanseringen kan leses på idebanken her

[Tilbake]Utskriftsversjon