YS krever en bestandig AFP-avtale

28.2.2008
- Vi ønsker en bestandig AFP-avtale som er levedyktig over tid. Hva hjelper det om vi klarer å fremforhandle en AFP-avtale denne våren som må reforhandles om få år fordi den ikke er økonomisk bærekraftig over tid spurte YS-leder Tore Eugen Kvalheim på YS inntektspolitiske konferanse.

Det er også viktig at vi får fremforhandlet en avtale som er politisk bærekraftig over tid. AFP-avtalen må ikke bli så dyr at fremtidige regjeringer av ulik farge ikke vil gå med på å finansiere ordningen, mente han. YS-lederen kunne heller ikke se at vedtakene på konferansen hindret et godt samarbeid med LO i lønnsoppgjøret.

For første gang siden 1992 skal YS samordne et hovedoppgjør mot NHO: - Dette gir oss en mulighet til å være med å påvirke og prege morgendagens AFP der YS mener en tosporsmodell kan være løsningen:

* En god pensjon på nivå med dagens AFP til de som må tre ut av arbeidslivet som 62 eller 63 åringer. Det forutsettes at disse ikke orker å stå i arbeid og denne gruppen vil ikke ha anledning til å arbeide ved siden av.

* En mer nøytral modell hvor man kan kombinere arbeidsinntekt og AFP som stimuli til arbeidslinjen

- Det kan være behov for overgangsregler, men YS vil advare mot å gjøre en eventuell kompensering av levealdersjusteringen til et fremtredende krav i forhandlingene om en ny AFP-avtale. En slik løsning vil være uansvarlig i forhold til at vi skal ha en bærekraftig folketrygd for fremtiden. Levealdersjusteringen må først og fremst angripes gjennom høringen til ny Folketrygd, mente YS-lederen.

- YS vil videreføre en ansvarlig lønnspolitikk og mener det er grunnlag for et godt lønnsoppgjør som sikrer reallønnsøkning for alle. De store forskjellene mellom enkeltgrupper og de enkelte tariffområder, spesielt i 2007, er imidlertid en utfordring. For eksempel økte kjøpekraften i kroner og øre med 14 000 mer for funksjonærene i industrien enn for de kommuneansatte, sa han.

- YS krever gode løsninger på utfordringene med de økte lønnsforskjeller. Det vil være et nederlag for forhandlingssystemet generelt og for frontfagsmodellen spesielt dersom situasjonen nå blir at for eksempel offentlig sektor mister verdifull kompetanse til det private næringsliv. Også lavlønnsgrupper i privat sektor, slik som rutebilarbeidere, vil føle seg som tapere når andre grupper hele tiden drar ifra, fremholdt Tore Eugen Kvalheim på YS inntektspolistiske konferanse.

[Tilbake]Utskriftsversjon