Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS

Ja til årets lønnsoppgjør

25.6.2012
Fredag ble resultatet av uravstemningen blant YS Stats medlemmer klart. 50 prosent har stemt. Av disse har 90 prosent sagt ja.
document image 1

- Jeg er fornøyd med at så mange har stemt ja. Dette viser at medlemmene våre er enige i at det lønte seg å streike, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

 Selv om så mange som 90 prosent av de avgitte stemmene er ja-stemmer, må vi følge YS Stats vedtekter. Her slås det fast at to tredjedeler av medlemmene må ha godtatt resultatet. Om dette ikke er tilfelle, er avstemmingen kun rådgivende.
Derfor har YS Stats sektorstyre i dag fulgt oppfordringen fra medlemmene, og vedtatt resultatet, sier Arnesen.

Den økonomiske rammen for oppgjøret i staten ble på om lag 4,1 prosent. Det innebærer et generelt tillegg på minimum 12 000 kroner per år til alle.

Her finner du møteboken fra oppgjøret for YS Stat, tillegg til protokollen, den nye hovedtariffavtalen, forhandlingssteder, med mer.
 

 

[Tilbake]Utskriftsversjon