Du er her:  - Startside  - IA  - Arkiv IA

Kvalheim fraråder YS-medlemmer å bruke privat helseforsikring

3.2.2012
300 tusen nordmenn har en forsikring som kjøper dem ut av den offentlige behandlingskøen. Det er mer enn tre ganger så mange som i 2007. - Dette er en uheldig utvikling, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim og fraråder YS’ medlemmer å ta i bruk slike ordninger.
document image 1


I løpet av det siste året har antallet nordmenn med privat helseforsikring økt med 30 prosent, skriver Aftenposten.

Avisen viser til statistikk fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), som organiserer forsikringsselskapene.

De færreste kjøper forsikringen helt privat. Ni av ti er forsikret gjennom jobben. Ifølge FNO er det blitt stadig vanligere at bedrifter forsikrer samtlige ansatte.

Kvalheim fraråder YS-medlemmer å bruke privat helseforsikring

- Dette er en uheldig utvikling, sier YS-lederen i en kommentar til NRK-programmet Her og nå.

- Private helseforsikringer er unødvendige, og jeg vil fraråde våre medlemmer å benytte seg av slike ordninger.

- Det offentlige tilbudet skal være et tilbud til alle. Private helseforsikringer vil utarme det offentlige helsesystemet og føre til et dårligere tilbud fra det offentlige, sier Kvalheim.

Arbeidsgivere mener rask behandling er en fordel
Bedrifter mener det er en fordel at ansatte får rask behandling for mindre sykdommer og plager. Dette er hovedforklaringen, tror Terje P. Hagen, professor ved institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

- Det er mye ortopedi og muskel- og skjelettlidelser. Dette er tilstander som er mindre alvorlige, og som derfor ikke blir høyt prioritert i det offentlige helsevesenet. Dermed kan ventetiden bli lang. For mange betyr det mye med rask utredning og behandling. For bedriftene kan gevinsten være stor hvis de kan få en ansatt tilbake etter noen dager i stedet for måneder, sier Hagen til Aftenposten.

- Privat helseforsikring brukes som et frynsegode for å tiltrekke seg gode søkere, mener Hagen og forteller at analyser de har gjort, viser at det er bedrifter med god økonomi som tilbyr dette godet til de ansatte.

[Tilbake]Utskriftsversjon