Krever 11 200 kroner til alle

29.4.2010
- Vi krever et generelt tillegg til alle arbeidstakere på 11 200 kroner, sier Gunn Olander, leder for YS Kommune.
document image 1

- For å oppnå likelønn i kommuneoppgjøret er det nødvendig med et generelt tillegg av en slik størrelse, sier YS-Kommune-lederen.

- Kravene til YS Kommune har en gjennomgående likelønnseffekt. Vårt krav om at både formal- og realkompetanse skal gi uttelling på alle nivåer har en slik effekt. Kravet er like viktig for ufaglærte som for fagarbeidere og høyskolegrupper, sier Olander.

- For at vi skal få til et likelønnsløft i år er det viktig at regjeringen erkjenner sitt ansvar og bidrar til medfinansiering, understreker Olander.

- For å redusere uønsket deltid krever YS-K at arbeidstakeren skal ha rett til en stillingsstørrelse tilsvarende det vedkommende faktisk jobber, fremholder Olander.

- Vårt krav om bedring av ubekvemstilleggene har også positive likelønnseffekter, sier Olander.

- Begynnerlønnen i kommunesektoren er for lav. For å bidra til økt rekruttering krever YS-K at begynnerlønnen økes med 20 000 kroner, sier YS-Kommune-lederen.

- YS-Kommune gjentar kravet om innføring av et nytt minstelønnsnivå for fagarbeiderstillinger med tilleggsutdanning/tilsvarende. Arbeidstakere skal lønnsmessig innplasseres i dette minstelønnsnivået når de har godkjent fagskoleutdanning/tilsvarende. Dette har effekt for kvinnelige fagarbeidere, understreker Olander.

YS-Kommune fremmer krav om en harmonisering av minstelønnsnivåene for høyskolestillinger til minstelønnsnivåene for undervisningspersonale med samme utdanningslengde. Det kreves også et særskilt lønnstillegg for skoleledere.

YS-Kommune forutsetter at kravene innfris i løpet av tariffperioden 2010-2012.

Kravdokumentet finner du her:

[Tilbake]Utskriftsversjon