YS: Tiltak for seniorer tidligere enn fra fylte 62 år

10.12.2007
Regjeringen foreslår å sende alle arbeidstakere over 62 år på datakurs. – Ett tiltak i riktig retning for å hindre at erfarne arbeidstakere forsvinner ut av arbeidslivet for tidlig. Men skal arbeidet for å holde på seniorene i arbeidslivet ha effekt, må vi sette inn støtet langt tidligere, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

- Det er ingenting som tyder på at det store behovet vi har for kvalifisert arbeidskraft vil endre seg radikalt i overskuelig fremtid. Samtidig vet vi at det ikke er bare i Norge at innbyggerne som gruppe lever lenger. Like viktig som å rekruttere fra andre land er det viktig å motivere alle her i landet som kan og vil arbeide til å bruke potensialet sitt, understreker YS-lederen.

 

- Vi må ikke glemme at mange arbeidstakere er slitne lenge før de nærmer seg 60 år. For å få ned tallet på uføretrygdede og arbeidstakere som velger å pensjonere seg tidlig, bør vi starte med å motivere lenge før fylte 62 år. I YS snakker vi seniorpolitikk fra 45-årsalderen. Da rekker vi å nå de arbeidstakerne som er i risikogruppa for en for tidlig avgang fra arbeidslivet, før det er for sent.

 

- Samtidig vet vi at det er langt tyngre å bringe folk som har valgt å tre ut av arbeidslivet tilbake til kollegene enn å hanke tak i de som fremdeles er yrkesaktive. I tillegg er vår erfaring at folk er opptatt av å utvikle yrkeskarrieren sin også etter at de har fylt både 50 og 60 år, sier YS-lederen.

 

Seniorrådet i YS arbeider systematisk med å motivere 45+-gruppa for flere tiår i arbeidslivet. Vi har utviklet spesielle bevisstgjøringskurs for medlemmer og tillitsvalgte, og responsen er enorm: Det er lange ventelister og nye kurs  vil bli avviklet i neste år, både av YS og av medlemsforbundene, lover Tore Eugen Kvalheim.

[Tilbake]Utskriftsversjon