Du er her:  - Startside  - Utdanning  - Arkiv utdanning

Positiv holdning til fagopplæring er viktig

9.5.2012
Norge trenger mange flere gode fagarbeidere! Arbeidet rundt yrkeslandslaget og WorldSkills bidrar til å sette fokus på fag- og yrkesopplæring på en positiv måte. Det sa leder for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Marianne Aasen, til WoldSkills Norway. Hun gjestet organisasjonens årsmøte 24. april.
document image 1

 Norge trenger mange flere gode fagarbeidere! Arbeidet rundt yrkeslandslaget og WorldSkills bidrar til å sette fokus på fag- og yrkesopplæring på en positiv måte. Det sa leder for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Marianne Aasen, til WoldSkills Norway. Hun gjestet organisasjonens årsmøte 24. april.

– Vi følger gjerne idrettsutøvere og deres innsats for medaljer. Det bør være like naturlig å følge yrkesutøvere i sine konkurranser, slik som for eksempel Øyvind Bøe Dalelv fra Bodø som fikk gull i kokkefaget i WorldSkills i London i fjor. Dette er jo egentlig en større konkurranse enn det Petter Northug deltar i. Dalelv konkurrerer mot hele verden, i et fag de har overalt.

– Den grunnleggende positive holdningen WordlSkills Norway representerer, liker vi. Yrkeskonkurranser bidrar til yrkesstolthet og engasjement. Flere unge får øynene opp for mulighetene, sa Aasen.


Oljepenger kun bonus
– Karriereveiledning for ungdom må ikke undervurderes. Det er da også viktig å få formidlet muligheter og holdninger gjennom foreldre. Det er en utfordring å få fram tilstrekkelig informasjon om mulighetene som finnes, mener Aasen.

– Arbeidskraften er vår viktigste ressurs, det er det som til syvende og sist driver Norge. Oljepengene er å regne kun som en bra bonus på toppen. Skjelettet og styrken i norsk økonomi, det er arbeidskraften, og kompetansen som ligger i den.

Hver enkelts innovasjonskraft
– Bedriftene og deres ansatte står for verdifull verdiskaping. Deres innovasjonskraft er kjernen i dette. Vi ser i Norge mange eksempler på ingeniører som gjennom samarbeid med fagarbeidere har en unik skaperkraft. Vi har et lite hierarkisk samfunn. Her er det mulig å snakke sammen også i en uformell og munter tone – helt problemfritt. Det er ikke mulig i alle andre land. Vi har ikke klasseskiller som sperrer. Samtidig er også vi sårbare i forhold til endringer i verdensøkonomien og hendelser i andre land. Vi lever i en global tilværelse.


Ikke billigst – men likevel best
Aasen opplever at flere bedrifter sier de ikke kan være billigst, men at deres omstillingsevne, effektivitet og innovasjon gjør at de likevel kan konkurrere med Kina, Japan og andre land. De er avhengig av kompetanse, både gjennom fagarbeidere og mennesker med ingeniørkompetanse.

Ekstra innsats i skole og utdanningssystem
Aasen viser videre til utfordringene i skolen. – Når det viser seg at hver femte elev i 10. klasse har mangelfulle ferdigheter, er det klart at det må settes inn tiltak tidlig. For disse trengs det en ekstra innsats, og vi ser nå at det legges opp til tettere oppfølging av disse. Alle partier er enige om at fagopplæringen må styrkes og at den må gjøres enda mer praktisk.

Avgjørende stortingsmelding
– Kvaliteten i utdanningen må styrkes. Statusen til fagopplæring må opp.

– Det kommer snart en ny stortingsmelding som vil være vesentlig for utviklingen framover. Her har partene i samfunnslivet – og dere – flere nyttige og viktige innspill. Vi setter pris på god dialog og gode innspill!

[Tilbake]Utskriftsversjon