Varsler busstreik

11.5.2012
Hvis meklingen i bussbransjen ikke fører frem før midnatt 20. mai, blir det busstreik i blant annet Stavanger og Drammen fra og med mandag 21. mai.
document image 1

- I iveren etter å vinne anbud har busselskapene sett bort fra det de gjennom flere protokoller hos riksmekleren har lovet gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Arbeidsgiverne sier de ikke har lønnsevne, men mange av dem har vært gjennom anbud, uten å ta høyde for det de selv har lovet, sier YTF-leder Svein Furøy (t.v.). Foto: Bente Bolstad

I tillegg er det varslet konflikt i flere bedrifter med kommersiell virksomhet.

Det er stor avstand mellom partene. Yrkestrafikkforbundet i YS er med sine 6000 bussjåfører særlig provosert over at arbeidsgiverne vil gå fra løftet om å sikre bussjåførene en lønn på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Disse bedriftene er tatt ut i første streikeuttak på buss: Boreal Sør med alle underavdelinger, Drangedal Bilruter, Tide Buss avd. Mannsverk, Nettbuss Drammen, Nettbuss Travel Drammen og Setesdal Bilruter.

Boreal Sør omfatter stasjoneringsstedene Hafrsfjord, Hauge i Dalane, Sandnes, Egersund, Østerhus Buss, Lillehammer og Trysilbussen. I Nettbuss Drammen gjelder streikevarselet sjåfører på stasjoneringsstedene Drammen, Vikersund, Notodden og Hønefoss. Også i Nettbuss Travel Drammen er det varslet konflikt.

I første uttak har YTF har varslet streik fra 21. mai for om lag 1000 bussjåfører.

Arbeidstakerpartene i oppgjøret er i tillegg til YTF Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet. Også disse varsler streik for bussjåfører fra 21. mai. Oppgjøret omfatter dermed alle forbund som organiserer bussjåfører. For arbeidsgiverne forhandler NHO Transport og Nettbuss (Spekter).

[Tilbake]Utskriftsversjon