Du er her:  - Startside  - Om YS  - YS' sentralstyre

YS' sentralstyre

Jorunn Berland Jorunn Berland Mini CV
Politisk valgt leder av YS
Stilling: YS-leder
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 92 44 48 89
jorunn.berland@ys.no
Styret web ramme ORG  2 Erik Kollerud Mini CV
Erik Kollerud er leder for YS Kommune og forbundsleder i Delta.
Stilling: 1. nestleder
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 93 24 42 04
erik.kollerud@delta.no
Inger LIse med sort ramme Inger Lise Rasmussen Mini CV
Inger Lise Rasmussen representerer YS Privat og er leder av Negotia.
Stilling: 2. nestleder
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 90 82 68 28
ingerlise.rasmussen@negotia.no
Styret web ramme ORG  5 Vegard Einan Mini CV
Vegard Einan er leder for YS Privat og nestleder i Parat.
Stilling: Medlem av YS' sentralstyre
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 48 12 93 92
vegard.einan@parat.com
Hellmann Pål Adrian Hellman Mini CV
Pål Adrian Hellman er styrerepresentant og leder i Finansforbundet.
Stilling: Medlem av YS' sentralstyre
Telefon:
Mobil: 93 83 35 50
pah@finansforbundet.no
Paal med sort ramme Pål N. Arnesen Mini CV
Pål Arnesen er politisk leder for YS Stat og har det adminstrative ansvaret for sektoren.
Stilling: Medlem av YS' sentralstyre
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 91 63 86 08
paal.arnesen@ys.no
Ingerid med sort ramme Ingerid Bjercke Mini CV
Ingerid Bjercke leder YS Spekter og er forbundsleder i Stafo.
Stilling: Medlem av YS' sentralstyre
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 90 56 75 19
ingerid.bjercke@stafo.no
Lizzie Ruud Thorkildsen Lizzie Ruud Thorkildsen Mini CV
Lizzie Ruud Thorkildsen er styrerepresentant og 1. nestleder i Delta.
Stilling: Medlem av YS' sentralstyre
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 99 62 72 48
lizzie.ruud.thorkildsen@delta.no
Ingunn med ramme Ingunn Bråten Mini CV
Ingunn Bråten er ansatterepresentant for YS-sekretariatet i sentralstyret.
Stilling: Ansattes representant i YS' sentralstyre
Telefon: 21 01 36 00
Mobil: 95 80 11 24
ingunn.braaten@ys.no