Du er her:  - Startside  - Arkiv YS mener

Arkiv YS mener


Samarbeidserklæring for å få flyktninger i jobb

- Det er gledelig at partene i arbeidslivet så tydelig forplikter seg til å bidra for å få flyktninger i jobb.
Les mer
2016.01.14

- Mer makt til arbeidsgiver

- Arbeidstidsutvalget vil gi arbeidsgiver mer makt på bekostning av arbeidstaker. Derfor er vi også kritiske til forslagene.
Les mer

Nå blir det hardere kamp om faste jobber.

Å ta vare på det trygge gode arbeidslivet der ingen behøver å kjempe for en fast jobb er vår viktigste oppgave nå.
Les mer
2015.06.04

YS skal være vaktbikkjer for IA

Jeg har undertegnet IA-avtalen på vegne av YS 18 forbund. Om fire år skal arbeidet ha gitt resultater.
Les mer

Kan gi økt verdiskapning

- YS har sluttet oss til hovedlinjene i Scheelutvalgets forslag om bredere skattegrunnlag og lavere satser.
Les mer

Flere midlertidige stillinger er ikke svaret

- Vi deler Regjeringens intensjon om å få flere unge raskt ut i ordinært arbeid. Forslaget om å åpne for mange flere midlertidige stillinger er ikke svaret på denne utfordringen.
Les mer
2015.01.12

Et tøffere arbeidsliv?

Det er verken fleksibelt eller moderne å utvikle et B-lag i arbeidslivet, med ansatte som går fra den ene midlertidige jobben til den neste.
Les mer
2014.09.24

YS og fedrekvoten

YS er sammen med alle de andre hovedorganisasjonene i arbeidslivet sterkt uenig i regjeringens reduksjon av fedrekvoten fra 14 til 10 uker.
Les mer
2014.06.11

- Utfordrer samarbeidsmodellen

- Flere av Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven truer ikke bare vanlige arbeidstakeres liv og helse. De utfordrer hele den norske samarbeidsmodellen.
Les mer
2014.06.05

Utdanningen må være dimensjonert på rett måte

Utdanningssystemet må være dimensjonert for å møte arbeidslivets behov for arbeidskraft og kompetanse i dag og i fremtiden. Slik er det nødvendigvis ikke i dag.
Les mer
2014.06.03

- IOC må følge opp

- IOC og ITUC (International Trade Union Confederation) må legge en strategi for et OL bygd på menneskerettigheter.
Les mer
2014.03.11

- Rom for reallønnsvekst

- YS mener det er rom for reallønnsvekst i årets tariffoppgjør og at det må være mulig å ta hensyn til grupper som har blitt hengende etter.
Les mer
2014.01.09

- Lønnsoppgjørene er partenes ansvar

- Det er partene i arbeidslivet som har ansvaret for lønnsoppgjørene. Statsministeren bør derfor være svært forsiktig med å uttale seg om dette.
Les mer

Jeg hilser et fortsatt trepartssamarbeid velkommen

Jeg er glad for at den påtroppende Regjeringen vil videreføre trepartssamarbeidet. YS vil bidra med vår kompetanse fra hele arbeidslivsområdet i et konstruktivt samarbeid.
Les mer

FIFA må ta i mot tilbudet om inspeksjon

Arbeiderne som bygger stadioner og infrastruktur til fotball-VM i Qatar, må sikres gode arbeidsforhold. FIFA må nå ta imot tilbudet om inspeksjon fra den internasjonale fagbevegelsen.
Les mer
2013.10.01

Reagerer på at viktigheten av trepartssamarbeidet ikke er nevnt

Jeg er skuffet over at samarbeidet mellom partene i arbeidslivet ikke er nevnt i avtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og Krf.
Les mer
2013.09.05

Arbeidsmiljøloven virker som vernelov

Mange ledere i lokale bedrifter mangler kunnskap om arbeidsmiljøloven. De kjenner ikke til adgangen til fleksible løsninger som allerede ligger i lovverket.
Les mer
2013.08.12

Mistet jobben fordi han tok videreutdanning

YS reagerer sterkt på at barnehageassistenten Othmane Aboutaleb mistet jobben fordi han tok videreutdanning.
Les mer

- Positivt at økningen i sykefraværet har stoppet opp

- Det er positivt at den svake økningen i sykefraværet vi så sist høst og vinter har stoppet opp. Vi må fortsatt intensivere arbeidet med de tiltakene i IA-avtalen som kan redusere fraværet.
Les mer
2013.06.10

- Upassende av Expert

- Experts kampanje er upassende. Denne reklamen bør Expert fjerne så raskt som mulig, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
2013.05.23

YS tar fagpolitiske standpunkt

YS er partipolitisk uavhengig. Det betyr ikke at vi ikke er opptatt av viktige arbeidslivsspørsmål. I vår har vi invitert alle partiene på Stortinget til frokostmøter hos YS.
Les mer
2013.05.10

- Flere må la bilen bli igjen hjemme

- Regjeringen bør ha større ambisjoner enn det de legger opp til i Nasjonal Transportplan. Enda flere må la bilen stå igjen hjemme, hvis vi skal klare å minske køene og redusere utslippene.
Les mer
2013.05.08

Tusen takk!

I dag vil jeg markere min takknemlighet og respekt overfor alle veteranene som har representert Norge i internasjonale militære operasjoner. Tusen takk for innsatsen!
Les mer
2013.05.06

YS gratulerer Gerd Kristiansen som ny LO-leder

- Gratulerer til Gerd Kristiansen som ny LO-leder. Kristiansen har bred erfaring fra fagbevegelsen og jeg ser frem til et godt samarbeid.
Les mer
2013.04.23

- Ikke fly med Ryanair

- Som YS-leder minner jeg om at ansatte, tillitsvalgte og medlemmer i YS bør vurdere andre selskaper enn Ryanair når de skal fly, enten dette gjelder fritids- eller tjenestereiser.
Les mer
2013.04.05

Nye SSB-tall viser at pensjonsreformen kan ha ført til økt sysselsetting blant eldre arbeidstakere

Flere eldre velger å fortsette å arbeide også etter at pensjonsreformen trådte i kraft. - De nye tallene fra Statistisk sentralbyrå er positive, sier YS-leder Jorunn Berland.
Les mer
2013.03.15

Vil lovfeste rett til økt stillingsgrad

- Deltidsansatte som jobber mer enn avtalt arbeidstid må få justert opp stillingen tilsvarende. Det gir både arbeidstaker og arbeidsgiver mer forutsigbarhet, sier YS-leder Jorunn Berland
Les mer
2013.03.12

Vi går ikke tom for jobber

Det er ikke riktig at automatisering fører til mangel på jobber i Norge. YS-leder Jorunn Berland mener at teoriene til professor Robert Skildelsky ikke stemmer med norsk virkelighet.
Les mer
2013.01.28

EFS feirer 40 år

Fra politisk hold og fra talerstoler snakkes det pent om betydningen av samarbeidet med fagbevegelsen, men i mange land ser man det i mindre grad i praksis.
Les mer

Bekymret for oljeansattes sikkerhet

- Det er betimelig å gå gjennom sikkerhetsrutinene i oljeindustrien. Våre medlemmer må føle at det er trygt å ta på seg jobber ved anlegg i utlandet, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
Les mer
2013.01.09

NHOs årskonferanse

Temaet for NHOs årskonfernase er "Oppdrag energi". YS mener en helhetlig og balansert energipolitikk bidrar til forutsigbarhet, fremtidstro, økt sysselsetting og rekruttering til bransjene.
Les mer
2012.12.11

Skei Grande om fagbevegelsen

Jeg vil gjerne at Venstres leder Trine Skei Grande avklarer hvorvidt hun mener at hele fagbevegelsen er til hinder for utvikling av arbeidslivet.
Les mer

- Ikke bruk Colosseum

Jeg oppfordrer alle YS-medlemmer og ansatte om å ikke bruke noen av Colosseums tannklinikker før de streikende tannhelsesekretærene har fått på plass en tariffavtale.
Les mer

Gratispassasjerene blir flere

Bedre lønn og arbeidsbetingelser kommer ikke av seg selv. Ferske tall fra YS Arbeidslivsbarometer viser at gratispassasjerene blir flere.
Les mer

Fortjener all honnør

Mine heltinner de siste ukene har vært de streikende tannhelsesekretærene ved Colosseumklinikken i Trondheim.
Les mer
2012.06.12

Ser frem til en gjennomgang av lønnsoppgjøret

Jeg ser frem til en gjennomgang av frontfagets rolle og årets lønnsoppgjør. Offentlig ansatte bør ha like god lønnsutvikling som konkurranseutsatt industri.
Les mer
2012.06.06

Vi ble tvunget ut i streik

Eier ikke folk i offentlig sektor magemål, tenker kanskje du. Men det var regjeringen som kastet oss ut i streik.
Les mer
2012.05.15

Riktig og viktig dom

- Tariffnemnda har fått medhold fra lagmannsretten i saken om allmenngjøring i verftsindustrien. Dette er en både riktig og viktig dom.
Les mer
2012.05.07

Høyre om arbeidslivspolitikken

- Høyres landsmøte sist helg viser at det fins en stor flate av meninger i partiet. Hva som blir Høyres arbeidslivspolitikk på sikt er usikkert.
Les mer
2012.04.30

Hilsen fra YS-lederen på 1. mai

- Det er viktig at vi bruker 1. mai til å markere vår solidaritet, både nasjonalt og internasjonalt. Flere hendelser det siste året har vist at vi virkelig trenger en kampdag for arbeidstakere verden over.
Les mer
2012.04.20

Rom for reallønnsvekst for alle

TBUs siste rapport viser at det var en god utvikling i norsk økonomi i 2011. Det betyr at det er rom for et godt lønnsoppgjør, med reallønnsvekst for alle.
Les mer
2012.03.21

Tvilsomt at det lønner seg å ta ut tidligpensjon

Det bør derfor stilles krav til finansielle rådgivere om at de skal kunne dokumentere lønnsomheten ved tidlig uttak av pensjon.
Les mer
2012.03.09

Økt kvinnelig deltakelse i klimaforhandlingene

8. mars er det viktig at vi minner oss selv om at likestillingsarbeidet langt fra er fullført, selv om vi har nådd noen delmål her hjemme.
Les mer
2012.02.24

Ser fram til konferanse om grønn økonomi

28. februar arrangerer YS konferanse om grønn økonomi sammen med bl.a. WWF. Jeg ser frem til å diskutere hvordan vi kan skape mer grønn næringsuitvikling i Norge.
Les mer
2012.01.27

Interessante tanker fra KrF

- KrF-leder Knut Arild Hareide forlanger at Ap kaster LO på gangen. Dette er interessante tanker fra KrF.
Les mer
2012.01.23

Seniorer ønsker å stå lenge i jobben

- Eldre arbeidstakere er optimistiske om egen helse. De ønsker å stå i arbeid helt frem til normal pensjonsalder.
Les mer
2012.01.17

Hipp, hipp for YS!

- Hipp, hipp, hurra for YS! 17. Januar 1977: For 35 år siden, etablerte noen fremtidsrettede kvinner og menn Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.
Les mer
2012.01.05

NHO og ønsket om kommunesammenslåing

- I NHOs utspill om å slå sammen flere kommuner, synes det som om dette er den eneste og beste løsningen for alle kommuner. Det er YS uenig i.
Les mer
2012.01.02

YS er i mot kontantstøtten

- Det er viktig å ha respekt for den kommunale selvråderetten, men YS er generelt i mot en kontantstøtte som forhindrer full barnehagedekning.
Les mer
2011.12.19

Frykter aldersgrensen blir 67 år

- YS mener at om ansatte har evne og vilje, bør man legge til rette for at det er mulig å jobbe lenger enn til en fyller 67 år.
Les mer
2011.12.12

Mot grønnere arbeidsplasser

Norge har mange gode forutsetninger for å lykkes med å skape en grønnere økonomi: Kapital, naturressurser, et omstilingsdyktig arbeidsliv og arbeidstakere med høy kompetanse.
Les mer
2011.12.05

Klimatoppmøtet i Durban

Valget av Qatar som vertskap for neste års klimakonferanse har vakt oppsikt her på klimakonferansen i Durban.
Les mer

Fagforeningenes kjernevirksomhet

Fagforeningenes kjernevirksomhet er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Dette er grunnen til at arbeidstakerne organiserer seg.
Les mer
2011.10.06

Stø maritim kurs

YS er glad for at Fiskeridepartementet reduserer kystavgiften for sjøtransporten, men fortsatt er det svært store forskjeller i avgiftsbelastningen mellom sjø og land.
Les mer
2011.09.19

Hvordan skal den norske skolen se ut?

Hvem skal gjøre hva i skolen? Hva skal være lærernes kjerneoppgaver? Hva kan andre gjøre mer effektivt og bedre? Dette er spørsmål de lokale politikerne bør ha tatt standpunkt til.
Les mer
2011.09.07

Grønne kommuner

Kommunesektoren har tatt initiativ til tiltak for å redusere klima- og miljøutslippene. Dette er viktig fordi kommunene har styrings- og påvirkningsmulighet for 20 prosent av utslippene av klimagasser.
Les mer
2011.09.05

Sosial dumping av norske sjøfolk

Er lokale kystpolitikere villige til å kjempe for å bevare den norske sjømannsstanden? Ønsker de å bidra til at norske sjøfolk ikke blir utkonkurrert langs kysten og på norsk kontinentalsokkel?
Les mer
2011.09.02

En verdig valgkamp

Vi i YS-familien skal gjøre vårt ytterste for å bidra til god og demokratisk valgkamp. YS slutter seg til oppfordringen som har kommet fra flere hold. Bruk stemmeretten din!
Les mer
2011.08.21

Til for ettertanke

Det har vært en annerledes sommer. Noe er forandret for alltid. Ta deg tid til ettertanke i dag.
Les mer
2011.08.02

- Bruk stemmeretten

- YS slutter seg til oppfordringen som har kommet fra flere hold. Bruk stemmeretten din! Delta i politisk arbeid, enten i et politisk parti eller i en frivillig organisasjon!
Les mer
2011.07.29

Etter terrorangrepene

Måten vi har møtt hatet på, med blomster og kjærlighet til hverandre, vil aldri være nok trøst for de som har mistet sine. Men sammen har vi vilje til å gå videre. Det gir oss håp for fremtiden.
Les mer

Sommerhilsen fra YS-lederen

- Sommeren står for døren. For de fleste av oss betyr det ferietid. Vi ser frem til gode dager, hvor vi kan slappe av, bytte ut hverdagslivet med helt andre gjøremål, eller kose oss sammen med venner og familie.
Les mer

YS om høstens kommunevalg

- Det er viktig at YS’ medlemmer tenker over hva som er viktig for dere i valgkampen. YS ønsker politisk engasjement. Ikke for hvilket politisk parti en bør stemme på, men for politiske saker som angår dere som arbeidstakere.
Les mer
2011.05.24

- Vil bidra til arbeidslinjen

- YS støtter intensjonen i Regjeringens forslag om ny uføreordning, forutsatt at lekkasjene er korrekte. Den nye ordningen vil bidra til at uføretrygdede kan fortsette å arbeide.
Les mer

- Forsvar realkompetansen!

- Voksne må få tilbake retten til å få verdsatt egen realkompetanse. I tillegg må vi få på plass verktøy og retningslinjer for vurdering av slik kompetanse.
Les mer

Frykter lokal kvinneglemsel

For YS blir det viktigste nå å sikre at fjorårets likelønnstillegg ikke forringes. Fortsatt er det slik at menn i større grad besitter høyere stillinger enn kvinner.
Les mer
2011.04.04

- Mange skal ha æren for velferdssaten

Trine Skei Grande ønsker å ta del i æren for at vi har et velfungerende velferdssystem. Mange har vært med på å bygge opp velferdsstaten. Ikke minst bør heder og ære gå til alle fagforeningsmedlemmer og fagorganisasjoner.
Les mer

YS kritisk til NHO-direktørens forslag om lovfestet minstelønn

NHO-direktøren krever debatt om minstelønn i Norge. YS motsetter seg ikke en debatt om virkemiddelapparatet knyttet til sosial dumping, men vi tviler på at en lovfestet minstelønn, fastsatt av Stortinget, er et egnet virkemiddel.
Les mer
2011.02.28

KS vil kartlegge bruk av vikartjenester

Det er bra at KS tar initiativ til å kartlegge om arbeidsmiljøloven følges når vikartjenester kjøpes inn.
Les mer
2011.01.05

NHO advarer mot velferdsfellen

NHO advarer mot det organisasjonen betegner som velferdsfellen. - Det er greit at NHO setter temaet på dagsorden, slik at vi får tatt debatten, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
Les mer
2010.12.14

Klimaforhandlingene: - Et langt skritt i riktig retning

- Resultatet av klimaforhandlingene i Cancun betyr at vi har tatt et langt skritt i riktig retning. Vi har fått fremgang på flere viktige områder, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
Les mer
2010.12.08

Det er tid for å handle i Cancun

- Tiden løper ut. Skal vi effektivt kunne gjøre noe med klimaendringene og berge miljøet må vi handle nå, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim, på plass under klimaforhandlingene i Cancun, Mexico.
Les mer

- Et godt prinsipprogram

YS har vedtatt nytt prinsipprogram for perioden 2010 til 2014. Dette gir et godt grunnlag for å ta fatt på de utfordringene vi har foran oss. Vi skal fortsette jobben med å bygge et sterkt YS, en organisasjon med innflytelse og gjennomslag.
Les mer
2010.09.14

IMFs og ILOs høynivåkonferanse i Oslo

Det er en ny tone mellom IMF og ILO. Den kommer blant annet til uttrykk gjennom en rekke felles synspunkter og ønsket om å samarbeide for å komme ut av den internasjonale finanskrisen.
Les mer
2010.08.31

De tillitsvalgte har en viktig rolle i IA-arbeidet

De tillitsvalgtes rolle er forsterket i den nye IA-avtalen. Skal vi lykkes med IA-arbeidet, er det avgjørende at de tillitsvalgte er klar over hvilket ansvar de har.
Les mer
2010.07.13

Sommerhilsen fra YS-lederen

Vi går sommeren i møte og for de fleste av oss betyr det ferietid. Vi kan se frem til gode dager hvor vi kan slappe av, bytte ut hverdagslivet med helt andre gjøremål, eller kose oss sammen med venner og familie.
Les mer
2010.06.16

- Bra at Arbeids- og sosialkomiteen har lyttet til arbeidstakerne

- Det er bra at Stortingets Arbeids- og sosialkomite har hørt på våre innvendinger og nå sikrer offentlig tjenestepensjon for de som først har vært ansatt i offentlig, og deretter i privat sektor.
Les mer
2010.05.29

Full støtte til streikende

YS gir sin fulle støtte til våre medlemmer i kommunesektoren, som gikk ut i streik fredag 28. mai. Staten bidro positivt til at det var mulig å få statsoppgjøret i havn. Derfor er det desto mer beklagelig at meklingen i kommunesektoren ikke førte frem.
Les mer
2010.05.21

- Lav vekst i norsk økonomi gir utfordringer

- SSBs tall for nasjonalregnskapet viser at veksten i norsk økonomi nærmest er lik null. Dette byr på utfordringer. Når det i tillegg er husholdningene og offentlig sektor som bidrar til den lille veksten vi har, er også det bekymringsfullt.
Les mer

YS om likelønnspotten: - Pappa må hjem!

Årets lønnsoppgjør vil bli målt på om vi klarer å redusere forskjellene mellom kvinner og menns lønn. YS tar utfordringen med å få til et likelønnsløft som kan rette opp historiske skjevheter.
Les mer
2010.04.12

Lønnet permisjon for å ta seg av foreldre

YS Stat krever ti dagers lønnet permisjon for å ta seg av pleietrengende foreldre. I fremtiden tror jeg det vil bli like naturlig å ta seg fri fra jobb for å pleie egne foreldre som det i dag er for å pleie syke barn.
Les mer
2010.03.11

YS på EFS’ styremøte i Brussel

Vanlig ansatte i finanssektoren kan ikke lastes for den økonomiske krisen. Kritikken må rettes mot spekulative eiere i deler av finanssektoren.
Les mer

- Flott at Sagen får æren av å hoppe først i nye holmenkollen

Anette Sagen har fått æren av å være den første skihopperen i nye Holmenkollen. Sagen er en stor inspirasjon for mange, også langt utover hoppmiljøet, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
Les mer
2010.02.11

YS-lederen om sentralbanksjefens årstale

11. februar holder Svein Gjedrem sin siste årstale som sentralbanksjef. YS-leder Tore Eugen Kvalheim regner med at sentralbanksjefen vil be partene vise moderasjon.
Les mer
2010.01.29

YS-lederen om tilstanden i norsk arbeidsliv

- Resultatene fra YS Arbeidslivsbarometer gir ikke belegg for å hevde at utviklingen i arbeidslivet er årsaken til det økte sykefraværet.
Les mer
2010.01.05

Et arbeidsliv for alle

Statsministeren tar opp mye av det som vil stå sentralt også for YS i 2010: Et arbeidsliv for alle, utdanning og kunnskap som grunnlag for verdiskaping og sykelønnsordningen som velferdsbjelke i arbeidslivet.
Les mer
2009.11.17

Frontfaget fungerer, men er skjørt.

Frontfagmodellen diskuteres i media om dagen, senest Spekter-leder Lars Haukaas, som mener at staten bør innta en mer aktiv og defensiv rolle i lønnsoppgjørene.
Les mer
2009.10.21

YS lanserer barometer for arbeidslivet

- Vi lanserer YS Arbeidslivs- barometer på YS-konferansen 27. og 28. oktober. YS Arbeidslivs- barometer måler trykket i norsk arbeidsliv og er en årlig analyse som beskriver tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv.
Les mer
2009.10.13

- Et økonomisk forsvarlig budsjett

- Flere fedre vil nå få mulighet til å ta ut lønnet permisjon. Fortsatt blir mange overrasket over at mors yrkesstatus er avgjørende for hvorvidt far kan ta ut permisjon. Fedres individuelle rett til permisjon må lovfestes, sier YS-lederen.
Les mer
2009.09.03

YS: - Hold et fortsatt lavt rentenivå

- Vi bør fortsatt holde et lavt rentenivå. En økning i rentenivået, eller forventninger om en slik strategi fra Norges Bank sin side, vil bidra til økt kronekurs og forverre konkurranseevnen, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
Les mer
2009.08.20

Vil finanskrisen gi tidenes pensjonsbakrus?

I august fikk 260 ansatte i Fokus Bank lagmannsrettens medhold i kravet om å få beholde pensjons- ordningen. - Et skifte i arbeidsgivers mulighet til å frata arbeidstakerne sikre pensjoner, spør YS-lederen.
Les mer
2009.07.03

God sommer

En av episodene jeg husker best fra Pippi Langstrømpe, er den der Annika og Tommy skal ha skoleferie. – Det vil jeg også ha, sier Pippi. – Men du har jo ferie hele tiden, ytrer Annika. Det mener ikke Pippi.
Les mer
2009.06.09

YS ønsket en annen pensjonsløsning

- Dagens pensjonsordninger i offentlig sektor forlenges inntil videre. YS ønsket en annen løsning, men det forelå ikke andre mulige forslag. Vi unngikk streik, men hadde ønsket at det var mulig å finne en mer bærekraftig ordning.
Les mer
2009.04.23

Offentlig tjenestepensjon for fremtiden

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor vil i hovedsak dreie seg om offentlige tjenestepensjoner. Forhandlingene blir kompliserte og utfordrende. Det er liten tvil om at beregninger og kostnader vil være usikre, sier YS-lederen.
Les mer
2009.04.17

Omsorg for syke barn og syke foreldre må liekstilles

- Vi trenger offentlig eldreomsorg, men også utvidet og lønnet omsorgspermisjon for å følge opp syke foreldre. Mange arbeidstakere må bruke deler av ferien, eller feilaktig egenmelding for å mestre situasjonen, sier YS-lederen.
Les mer
2009.02.16

Frykter smitteefeekt

- Alle vet at det blir 4,7 prosent i kommunal sektor. Det kan bli vanskelig å komme mye under. Det er ikke til å unngå at arbeidstakerne vil trekke sammenligninger når det skal forhandles i de andre sektorene, sier YS-lederen.
Les mer
2009.02.05

Næringslivets globale samfunnsansvar

23. januar ble stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi lansert. - Økt fokus på næringslivets samfunnsansvar har vært sterkt ønsket av blant annet partene i arbeidslivet, sier YS-lederen.
Les mer
2008.12.09

Internasjonal finanskrise

“Den internasjonale finanskrisen har allerede bremset det norske forbruket så mye at en renteøkning bare vil påskynde en finans-krise her hjemme.”
Les mer
2008.10.21

YS om utviklingen i Helse Sør-Øst

21.10.08: Helse Sør-Øst RHF har sendt "Program for omstilling og utvikling" på høring. YS uttrykker i sitt høringssvar bekymring for tempoplanen når det gjelder arbeidet med og gjennomføringen av hovedstadsprosessen. YS mener også det er urealistisk å kunne spare inn 800 millioner kroner, slik det er lagt opp til.
Les mer
2008.10.07

YS-lederens åpningstale til YS-konferansen

- Temaet for årets YS-konferanse er ”bærekraftig utvikling – bærekraftig arbeidsliv”. Fine ord, men fortsatt bare fine ord om vi ikke evner å realisere dem. Mitt ønske er en miljømobilisering også i fagbevegelsen, sa YS-leder Tore Eugen Kvalheim da han åpnet YS-konferansen klokken ti i dag.
Les mer