Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS
Oppstart YS Stat

YS Stat krever større ramme enn i privat sektor

- De ansatte i staten har en lavere lønnsutvikling enn ansatte i privat sektor. Derfor krever vi økt ramme i staten utover resultatet fra frontfaget, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat. Mandag leverte YS Stat sine krav i årets mellomoppgjør.

Les mer

HK Danmark

Besøk fra HK Stat

Denne uken besøkte HK Stat Danmark sin søsterorganisajson i Norge - YS Stat. Besøket var en del av opplæringen av de danske tilltisvalgte.

Les mer

NAV-rapport

- Mange gode forslag

- YS er spesielt fornøyd med at ekspertgruppen som har gjennomgått NAV foreslår mer ressurser til kunnskap og kompetanse, sier YS-lederen.

Les mer

/kunder/ys/mm.nsf/lupgraphics/pensjons-kalkulator.jpg/$file/pensjons-kalkulator.jpg
YS Stat

YS Stat
YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av medlemmene i tretten YS-forbund. Motpart er Kommunal - og moderniseringsdepartementet. YS Stat organiserer bredt, bl.a. i : Forsvaret, NAV, samferdsel, universitet og høyskoler, departementene, direktoratene, tilsynene, fylkesmann, fengsel, skatt, toll og justissektoren.

Lokal lønnspolitikk

YS Stat Veileder

Last ned YS Stats veileder om lokal lønnspolitikk.

Lokal lønnspolitikk - en veiledning for tillitsvalgte

Kontakt oss!

Stat kontakt

Du kan sende e-post til YS Stat hvis du har spørsmål til sektoren.

stat@ys.no

Kontaktpersoner for YS Stat