Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk  - Sektorene i YS
Forhandler på overtid i staten

Statsoppgjøret: Forhandlingene fortsetter på overtid

Partene i tariffoppgjøret i staten har ikke kommet til enighet innen fristen, og forhandlingene fortsetter nå på overtid. - Vi jobber fortsatt for å komme fram til en forhandlingsløsning, og fortsetter derfor utover fristen, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Les mer

Pål Arnesen

Tariffoppgjøret i staten: Brudd mellom staten og YS Stat

Det er brudd i tarifforhandlingene mellom staten og YS Stat. - Staten var ikke villig til å imøtekomme oss når det gjelder generell lønnsøkning for alle. Vi fikk heller ikke gjennomslag for streikerett på pensjon, sier leder for YS Stat Pål N. Arnesen.

Les mer

YSStat30april2016Web

Uenige om pensjon

Uenighet om pensjon kan velte oppgjøret i staten. YS Stat krever streikerett i forbindelse med de kommende pensjonsforhandlingene. Det avviser staten.

Les mer

YS Stat

YS Stat
YS Stat er en hovedsammenslutning og forhandler på vegne av medlemmene i tretten YS-forbund. Kommunal - og moderniseringsdepartementet er motpart. YS Stat organiserer ansatte i Forsvaret, Nav, samferdsel, universitet og høyskoler, departement, direktorater, fylkesmannen, tilsyn, fengsel, skatt, toll og justissektoren.

Lokal lønnspolitikk

YS Stat Veileder

Last ned YS Stats veileder om lokal lønnspolitikk.

Lokal lønnspolitikk - en veiledning for tillitsvalgte

Kontakt oss!

Stat kontakt

Du kan sende e-post til YS Stat hvis du har spørsmål til sektoren.

stat@ys.no

Kontaktpersoner for YS Stat