Lønn og tariff

Lønn og tariff er det aller viktigste vi i YS jobber med. YS har ansvaret for den overordnede lønnspolitikken, men det er de fem sektorene våre som forhandler om selve tariffavtalene.

YS’ inntektspolitiske dokument 2016-2018