Lønnsoppgjøret 2018

Lønn og tariff er det aller viktigste vi i YS jobber med. YS har ansvaret for den overordnede lønnspolitikken, men det er de fem sektorene våre som forhandler om selve tariffavtalene.

Inntektspolitisk dokument for 2018 – 2020

Kvinner og menn sitter rundt et bord og jobber. På bordet står kopper med logoen til YS.