Lønnsoppgjøret 2018

Lønn og tariff er det aller viktigste YS jobber med. YS har ansvaret for den overordnede lønnspolitikken, mens tariffavtalene forhandles direkte av de fem sektorene i YS: YS Finans, YS Kommune, YS Privat, YS Spekter og YS Stat.

YS utarbeider hvert år et inntektspolitisk dokument. Dokumentet er grunnlaget for tariffarbeidet i de fem sektorene og i YS-forbundene.

Tariffoppgjøret mellom YS Finans og Finans Norge

Finansforbundet og Finans Norge har kommet til enighet. 

Tariffoppgjøret mellom YS Stat og Staten

Det er enighet i forhandlingene mellom YS Stat og Staten. Følgende YS-forbund utgjør YS Stat: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon, Delta, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Norsk Tollerforbund, Parat, Skatteetatens Landsforbund, Skolelederforbundet og STAFO.

Tariffoppgjøret mellom YS Kommune og KS

Det er enighet i forhandlingene mellom YS Kommune og KS. Følgende YS-forbund utgjør YS Kommune: Delta, Skolelederforbundet, Parat, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.

Tariffoppgjøret mellom YS og Virke

Det er enighet i forhandlingene mellom YS-forbundene Finansforbundet, Negotia, Parat og YTF på den ene siden og arbeidsgiverorganisasjonen Virke på den andre siden. Typiske bransjer omfattet av disse forhandlingene er handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning og  kultur.

Tariffoppgjøret mellom YS Spekter og Spekter

De innledende forhandlingene i Spekter ble gjennomført 10. april. Forhandlingene fortsetter etter dette i den enkelte virksomhet, før de sentrale partene igjen møtes for å avslutte forhandlingene. Hvis partene ikke blir enige går oppgjørene til riksmekleren områdevist. Følgende YS-forbund utgjør YS Spekter: Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.

Oppgjøret YS – NHO

Det er enighet i forhandlingene mellom YS og NHO. YS stemte ja til resultatet i uravstemmingen. YS-forbundene Negotia, Parat, Safe og Yrkestrafikkforbundet har hovedtyngden av sine medlemmer i privat sektor. YS-forbundet Delta har også medlemmer omfattet av oppgjøret. Protokoll YS NHO april 2018

Kvinner og menn sitter rundt et bord og jobber. På bordet står kopper med logoen til YS.