Riggarbeiderne i SAFE er i streik

Rederiforbundets tilbud i årets tariffoppgjør ble sendt ut til medlemmene av YS-forbundet SAFE gjennom uravstemning. 80 prosent av medlemmene tilknyttet tariffområdet ga et krystallknart nei til tilbudet.

Tre klatrere i arbeid på en plattform i Nordsjøen. En er i ferd med å fire seg ned langs konduktorene for å inspisere en reparert skade.  Foto: Roger Hardy/Samfoto
Tre klatrere i arbeid på en plattform i Nordsjøen. Illustrasjonsfoto: Roger Hardy/Samfoto

Pensjon har stått i fokus hos samtlige fagforeninger i 2018. Hull i AFP-ordningen skulle tettes, og sliterne i arbeidslivet skulle gis et ekstra pensjonspoeng.

De sentrale hovedorganisasjonene sentraliserte streikeretten i et samordnet oppgjør, og fant en løsning for de aller fleste.

Norges Rederiforbund sa nei til et rettferdig pensjonskrav. I tillegg innebar det økonomiske tilbudet enda et år med økt lønnsforskjell mellom oljearbeidere på norsk sokkel.

Følg konflikten på hjemmesidene til SAFE.