Sommerjobben: Hvor mye skal du ha i timen?

Hvor mye skal du ha betalt per time i sommerjobben? Sett deg inn i timelønnssatsene! Det er store forskjeller fra yrke til yrke, men er du over 18 år bør du minst ha 130 kroner timen.

Sett deg inn i timelønnssatsene! Er du over 18 år bør du minst ha 130 kroner timen, men det er store forskjeller fra yrke til yrke. Illustrasjon: IStock

Goran Scekic

Rådgiver

I motsetning til mange andre land har Norge ingen lovbestemt minstelønn. Hva du skal ha i timen er regulert av tariffavtalene og lønnsoppgjørene. Det vil si at arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene forhandler dine lønns- og arbeidsvilkår.

Under finner du timelønnsatsene, basert på tariffavtalene. Satsene bør være veiledende også på arbeidsplasser som ikke har tariffavtale.

Jobber og timelønnsatser ut i fra tariffavtaler (37.5 timers uke) 16-17 17- 18 Over 18 år
Avisbud 133,13 133,13 157,65
Barnehage 133,15 133,15 147,95
Badeland 1) 1) 133,70
Bowlinghall 1) 1) 133.70
Butikkmedarbeider 118.65 118,65 156,78
Bygningsarbeider 119,30 119,30 177,80
Dyrepark 1) 1) 133.70
Ferge kioskmedarbeider 118,65 118,65 156,78
Gartner og hagehjelp 128,21 128,21 164,21
Gatekjøkken 102,18 111,68 125,94
Hotellresepsjonist 102,18 111,68 125,94
Industriarbeider 94,30 123,70 154,59
Kelner 102,18 111,68 125,94
Andre kommunale jobber 133.15 133,15 147,95
Kontormedarbeider 118,65 118,65 156,78
Kiosk 118,65 118,65 156,78
Kokk (ufaglært) 162,10
Renholdsarbeider 129,59 129,59 176,20
Reiselivsmedarbeider 118,65 118,65 156,78
Sentralbord 118,65 118,65 156,78
Sykehjem ufaglært 133,15 133,15 147,95
Grossistmedarbeider (Grossistlagre) 149,11 170,41 213,01
Treningssenter 1) 1) 133,70
Vektere 176,67

1) Lønn for skolelever og ungdom under 18 år fastsettes av arbeidsgiver

Statlig sektor

De nye satsene blir ca:

Unge arbeidstakere inntil 17 år: 125,92 kr/t
Mellom 17 og 18 år 133,79 kr/t
Ved fylte 18 år lønnes unge arbeidstakere i samsvar med den stilling vedkommende fyller, men minimum: 157,40 kr/t

Goran Scekic

Rådgiver