YS politiske dokumenter

YS visjoner og verdier er styrke gjennom samspill. YS er en uavhengig hovedorganisasjon, som ivaretar og utvikler et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

En del menensker sitter sammen i en sal. To menn i forgrunnen tar hverandre i hånden.

Våre verdier

  • Offensiv: Utfordrende – nytenkende – aktiv
  • Etterrettelig: Tydelig – ærlig – holder det vi lover – transparent
  • Solidarisk: Samspill – stiller opp for hverandre – søker løsninger gjennom dialog

Prinsipprogram for YS

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon som ivaretar og utvikler et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

YS ivaretar forbundenes felles interesser i arbeids- og samfunnsliv. Gjennom kompetanse, nytenkning og felles front er YS en offensiv, attraktiv og tydelig drivkraft.

YS har ikke bindinger til politiske partier eller ideologiske retninger, men inngår allianser og samarbeider der dette bidrar til å støtte opp under YS sin politikk.

Vedtekter for YS

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon og har som formål å:

  • Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.
  • Utvikle fellesskapet mellom de tilsluttede forbund.
  • Samarbeide med andre organisasjoner så vel innen- som utenlands for å ivareta felles interesser.