Bibliotekarforbundet

Meld deg inn i Bibliotekarforbundet

Bibliotekarforbundet er et fagforbund for bibliotekarer som organiserer medlemmer i både offentlig og privat sektor. Forbundet er det største fagforbundet for bibliotekarer i Norge og har nær 2 000 medlemmer. Bibliotekarforbundet ble medlem av YS 1. juli 2001.

bfvertikalfarger
Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf.: 48 02 09 00
Besøksadresse Øvre Voll gate 11
E-post: bf@bibforb.no
Leder: Margunn Haugland