Lærernes Yrkesforbund

Meld deg inn i Lærernes Yrkesforbund 

Lærernes Yrkesforbund (LY) er en politisk uavhengig organisasjon som har til formål å organisere personale innen undervisning og andre stillinger i skoleverket. LY er en av landets eldste lærerorganisasjoner, etablert i 1911, og har ca. 550 medlemmer. Siden navneendringen i 1987 har LY framstått som et forbund i vekst, og en lærerorganisasjon hvor lærere og annet personell innenfor grunn-, videregående- og høgskole, universitet- og privatskoler organiserer seg.

lyf_logo

Lakkegata 3, 0187 Oslo
Tlf.: 21 01 36 00
Fax: 21 01 39 43
E-post: post@ly.no
Leder: Svein Erik Engebretsen