Negotia

Meld deg inn i Negotia

Negotia organiserer ansatte i alle typer private virksomheter med arbeid innen kontor, administrasjon, IKT, salg, service, regnskap, lager, samt arbeidsledere, tekniske funksjonærer m.fl. Negotia ble etablert 1. januar 2005, etter sammenslåing av NOFU og Kommunikasjonsforbundet. Du finner Negotia i hele Norge. Forbundet har 21.400 medlemmer på flere enn 1.600 arbeidsplasser i privat sektor, 844 medlemsklubber, 38 avdelinger og 7 regioner. Administrasjonen er i Oslo.

negotia-logo

Postboks 9187 Grønland, 0134 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23
Tlf.: 21 01 36 00
E-post: post@negotia.no
Leder: Arnfinn Korsmo