Norges Politilederlag

Meld deg inn i Norges Politilederlag (NPL)

Norges Politilederlag er en organisasjon for ledere i politi- og lensmannsetaten, har lokallag i hele landet og organiserer over 600 medlemmer. Vår visjon er å være den beste fagforeningen for ledere i politi-og lensmannsetaten. Vi skal aktivt markere og synliggjøre lederrollen i etaten, både overfor medlemmene, politiske fora, arbeidsgiveren og opinionen via media. Vårt motto både for vårt arbeid uttad og for medlemmene er; lønnsomt lederskap!

npl_logo

Postboks 9096 Grønland, 0133 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23
Tlf.: 23 16 31 50
E-post: post@politilederen.no
Leder: Geir Krogh