Norges Politilederlag

Meld deg inn i Norges Politilederlag (NPL)

Norges Politilederlag (NPL) er den eneste fagorganisasjonen kun for ledere på alle nivå og fagområder i politi- og lensmannsetaten. Vi ønsker også å være den beste fagforeningen for ledere gjennom aktivt å synliggjøre og utvikle lederrollen i etaten. I vårt arbeid legger vi vekt på å være ansvarlige, åpne og fremtidsrettet.

npl_logo

Postboks 9096 Grønland, 0133 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 23
Tlf.: 23 16 31 50
E-post: post@politilederen.no
Leder: Geir Krogh