Personellforbundet

Meld deg inn i Personellforbundet

Personellforbundet ble stiftet i 1960 og er en organisasjon med bred erfaring i forsvarssektoren. Vi organiserer alle grupper sivile og militære i Forsvaret, samt tilsatte ved forsvarsrelaterte virksomheter. Personellforbundet har ca. 2 800 medlemmer. Personellforbundet har som formål å fremme og ivareta medlemmenes økonomiske, faglige, sosiale og kulturelle interesser, samt trygghet i arbeidssituasjonen.

personellforbundet-logo-lang

Postboks 9296 Grønland, 0134 Oslo
Tlf.: 23 00 20 70
E-post: post@pefo.no
Leder: Johan Hovde