Tariffkalender 2017

Her finner du de viktigste tidspunktene for tariffoppgjørene i både YS Privat, YS Stat, YS Kommune, YS Spekter og YS Finans.

Dette er de viktigste datoene i mellomoppgjøret 2017. Illustrasjon: Istock

Tariffoppgjøret frontfaget
Kravoverrekkelse i NHO-oppgjøret (frontfaget) ble gjennomført 6. mars. YS og NHO kom til enighet gjennom forhandlinger 14. mars.

Tariffoppgjøret Staten
Tariffoppgjøret i YS Stat starter 30. mars, kl. 10.00. Forhandlingsfristen er satt til kl. 24.00 natt til 1. mai.

Tariffoppgjøret Virke
YS og Virke kom til enighet gjennom forhandlinger 16. og 17. mars.

Tariffoppgjøret Spekter
Oppstart 4. april.

Tariffoppgjøret Kommune
Oppstart 27. april. Forhandlingsfristen er satt til kl. 24.00 natt til 1. mai.

Tariffoppgjøret mellom Finansforbundet i YS og Finans Norge
Forhandlingsdatoer: 20. og 25. april.