Tariffkalender 2017

Her finner du de viktigste tidspunktene for tariffoppgjørene i både YS Privat, YS Stat, YS Kommune, YS Spekter og YS Finans.

Dette er de viktigste datoene i mellomoppgjøret 2017. Illustrasjon: Istock

Slik foregår lønnsoppgjørene

Tariffoppgjøret Spekter
Oppstart med kravoverrekkelse tirsdag 4. april.

Tariffoppgjøret Staten
Oppstart med kravovrrekkelse 30. mars. Forhandlingsfristen er satt til klokken 24.00 natt til 1. mai.

Tariffoppgjøret Kommune
Oppstart med kravoverrekkelse 27. april. Forhandlingsfristen er satt til klokken 24.00 natt til 1. mai.

Tariffoppgjøret mellom Finansforbundet i YS og Finans Norge
Forhandlingsdatoer: 20. og 25. april.

Tariffoppgjøret frontfaget
YS og NHO kom til enighet gjennom forhandlinger 14. mars.

Tariffoppgjøret Virke
YS og Virke kom til enighet gjennom forhandlinger 16. og 17. mars.