YS' likestillingspris 2017

Nå kan du nominere kandidater til YS’ likestillingspris 2017. Fristen for å sende inn forslag er 23. august.

Her kan du foreslå kandidat til YS’ likestillingspris 2017

Du kan foreslå både enkeltpersoner, grupper, organisasjoner eller virksomheter.

Den eller de som får YS’ prisen må ha gjort en fortjenestefull innsats for å fremme likestilling og like muligheter for alle.

– Det er viktig at du begrunner forslaget, slik at vi som sitter i juryen har flest mulig fakta når vi skal vurdere forslagene, sier juryleder Hans-Erik Skjæggerud.

Dette er YS’ likestillingspris

Formålet med YS’ likestillingspris er å stimulere til økt innsats for likestilling og like muligheter for alle.

Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling. Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.

Prismottakeren må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottakeren har en helhetlig tilnærming til likestilling.

YS’ likestillingspris består av en etsning laget spesielt for YS av kunstneren Gro Hege Bergan. YS’ likestillingspris deles ut under YS-konferansen 18. oktober

YS’ likestillingspris ble delt ut for første gang i 1988

– Likestilling har alltid vært en viktig sak for YS, men økt likestilling kommer ikke av seg selv. Derfor etablerte vi YS’ likestillingspris i 1988, forteller YS-leder Jorunn Berland.

I mange år ble prisen tildelt personer som hadde gjort en innsats for likestilling mellom kjønnene. I 2006 ble statuttene endret til å omfatte kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering og andre diskrimineringsgrunnlag.

Disse har mottatt YS’ likestillingspris

Professor Berit Ås var den aller første som mottok YS’ likestillingspris. Det skjedde i 1988. Året etter ble det norske kvinnelandslaget i fotball tildelt prisen. Siden den gang har mange mottatt YS’ likestillingspris:

 • 1988: Professor Berit Ås
 • 1989: Kvinnelandslaget i fotball
 • 1990: Folkemusikeren Annbjørg Lien
 • 1991: Forsker Else Skjønsberg
 • 1993: Bjørnar Sellevold, næringssjef i Andøy kommune
 • 1994: «Kvinnebanken» Nettverkskreditt i Lofoten
 • 1995: Biskop Rosemarie Köhn
 • 1996: Fatma Bhanji Jynge, prosjektdirektør i Forsvarets relokalisering Gardermoen
 • 1997: Maria Anna Knothe, leder Center for the Advancement of Women, Warszawa
 • 1998: Brit Fougner, tidligere kontorsjef i Likestillingsrådet m.m.
 • 1999: Fakhra Salimi, leder for MiRA-senteret
 • 2000: Mette Janson, journalist i NRK
 • 2001: Kadra, aktivist i kampen mot kjønnslemlestelse
 • 2002: Oslo kommune (som likestillingsbevisst arbeidsgiver)
 • 2003: Eva Joly, spesialråd i Justisdepartementet
 • 2004: Ingvill Merete Stedøy, faglig leder Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
 • 2005: Skattedirektør Bjarne Hope
 • 2006: Agenda X, senter for ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn
 • 2007: Liv Jessen, leder for Pro Sentret
 • 2008: Ansgar Gabrielsen, tidl. statsråd
 • 2009: Margreth Olin, filmskaper og forfatter
 • 2010: Marion Arntzen og Harald Sundby, drivere av Stensveen ressurssenter og Anette Sagen, skihopper
 • 2011: Amal Aden, forfatter og foredragsholder
 • 2012: Lars Ødegård, tidligere generalsekretær i Norges Handikapforbund
 • 2013: Helga Aune, jurist med doktorgrad i likestillingsrett
 • 2014: Den georgiske fagorganisasjonen GTUC (Georgian Trade Union  Confederation) og dens kvinnekomité.
 • 2015: Elisabeth Grieg, næringslivsleder og samfunnsdebattant
 • 2016: DNB, som likestillingsbevisst arbeidsgiver