Hva har du krav på i lønn?

Sett deg inn i satsene som viser hva du minst bør ha i timelønn! Vi gir deg oversikten over hva du kan forvente å få betalt for den jobben du utfører.

Unge jobber på et gartneri. Pike vanner grønn busk. Foto: Istock

Goran Scekic

Rådgiver

I Norge regulerer vi lønningene med det vi kaller tariffavtaler. Fagforeningene og arbeidsgiverne forhandler om disse avtalene i lønnsoppgjørene.

I motsetning til mange andre land fins det ingen lovfestet minstelønn i Norge. Arbeidstakerorganisasjonene ønsker ikke en slik minstelønn, fordi vi tror mange arbeidsgivere ikke kommer til å betale mer enn akkurat det minimumet loven krever.

Er du over 18 år bør du ha en lønn på minst 130 kroner i timen i de fleste stillingene, men det er store forskjeller i hvilke satser som gjelder. Hvis du er under 18 år får du ofte mellom ti og tretti prosent lavere lønn. 

Jobber og timelønnsatser ut i fra tariffavtaler 16-17 17- 18 Over 18 år
Avisbud 115,13(1) 115,13(1)  139,65(1)
Barnehage 130,15 130,15 144,62
Badeland 2) 2) 131.40
Bowlinghall 2) 2) 131.40
Butikkmedarbeider 115.90 115,90 154,03
Bygningsarbeider 116,70 116,70 174,00
Dyrepark 2) 2) 131.40
Ferge kioskmedarbeider 115,90 115,90 154,03
Gartner og hagehjelp (kommunalt) 130.15 130,15 144,62
Gatekjøkken 115,90 115,90 154,03
Hotellresepsjonist 100,18 109,68 123,94
Industriarbeider 94 123,92 154,09
Kelner 100,18 109,68 123,94
Andre kommunale jobber 130.15 130,15 144,62
Kontormedarbeider 115,90 115,90 154,03
Kiosk 115,90 115,90 154,03
Kokk (ufaglært)- etter 4 mnd. praksis 158,09
Renholdsarbeider 127,59 127,59 174,20
Reiselivsmedarbeider 115,90 115,90 154,03
Sentralbord 115,90 115,90 154,03
Sykehjem ufaglært 130,15 130,15 144,62
Grossistmedarbeider (Grossistlagre) 143,56 164,07 205,09
Treningssenter 2) 2) 131,40
Vektere 176,17

 

1) Tariffavtalene for avisbud er ikke ferdig forhandlet per dato, derved er det det 2014- tall som fortatt gjelder.
2)  For skoleelever og ansatte under 18 år fastsettes lønnen etter avtale mellom bedriften og de tillitsvalgte

 

Statlig sektor
De nye satsene for unge arbeidstakere inntil 17 år: 125,49 kroner
Mellom 17 og 18 år: 133,33 kroner
Ved fylte 18 år lønnes unge arbeidstakere i samsvar med den stilling vedkommende fyller, men minimum 156,86 kroner per time

 

Goran Scekic

Rådgiver