Hva har du krav på i lønn?

Sett deg inn i satsene som viser hva du minst bør ha i timelønn! Vi gir deg oversikten over hva du kan forvente å få betalt for den jobben du utfører.

Unge jobber på et gartneri. Pike vanner grønn busk. Foto: Istock

Goran Scekic

Rådgiver

I Norge regulerer vi lønningene med det vi kaller tariffavtaler. Fagforeningene og arbeidsgiverne forhandler om disse avtalene i lønnsoppgjørene.

I motsetning til mange andre land fins det ingen lovfestet minstelønn i Norge. Arbeidstakerorganisasjonene ønsker ikke en slik minstelønn, fordi vi tror mange arbeidsgivere ikke kommer til å betale mer enn akkurat det minimumet loven krever.

Er du over 18 år bør du ha en lønn på minst 130 kroner i timen i de fleste stillingene, men det er store forskjeller i hvilke satser som gjelder. Hvis du er under 18 år får du ofte mellom ti og tretti prosent lavere lønn. 

 

Jobber og timelønnsatser ut i fra tariffavtaler (37.5 timers uke) 16-17 17- 18 Over 18 år
Avisbud 133,13 133,13

157,65

 

Barnehage

 

133,15 133,15 147,95

Badeland

 

1) 1) 133,70

Bowlinghall

 

1) 1) 133.70

Butikkmedarbeider

 

118.65 118,65 156,78

Bygningsarbeider

 

119,30 119,30 177,80

Dyrepark

 

1) 1) 133.70

Ferge kioskmedarbeider

 

118,65 118,65 156,78
Gartner og hagehjelp 128,21 128,21

164,21

 

Gatekjøkken

 

 

102,18

 

111,68

 

125,94

Hotellresepsjonist

 

102,18

 

111,68

 

125,94

Industriarbeider

 

94,30

 

123,70

 

154,59

 

Kelner

 

102,18

 

111,68

 

125,94

Andre kommunale jobber

 

133.15 133,15

147,95

 

Kontormedarbeider

 

118,65 118,65 156,78

Kiosk

 

118,65 118,65 156,78

Kokk (ufaglært)

 

162,10

Renholdsarbeider

 

129,59

 

129,59

 

176,20

 

Reiselivsmedarbeider

 

118,65 118,65 156,78

Sentralbord

 

118,65 118,65 156,78

Sykehjem ufaglært

 

133,15 133,15

147,95

 

Grossistmedarbeider (Grossistlagre)

 

149,11 170,41 213,01

Treningssenter

 

1) 1) 133,70
Vektere     176,67

 

1) Lønn for skolelever og ungdom under 18 år fastsettes av arbeidsgiver

 

Statlig sektor
De nye satsene blir ca: Unge arbeidstakere inntil 17 år – kr 125,92 kr/t
                             Mellom 17 og 18 år                         – kr 133,79 kr/t
Ved fylte 18 år lønnes unge arbeidstakere i samsvar med den stilling vedkommende fyller, men minimum 157,40 kr/t

Goran Scekic

Rådgiver