YS på Arendalsuka

Hvorfor faller så mange ut av arbeidslivet? Og hvordan forhindrer vi det? Det er hovedtemaet når YS lanserer Arbeidslivsbarometeret for 2018 under Arendalsuka.

YS Arbeidslivsbarometer er den mest omfattende, årlige undersøkelsen av tilstanden i arbeidslivet. I år ser vi på hvem som faller utenfor og hvem som står i fare for å gjøre det.

Under Arendalsuka møter aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv hverandre og folk for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. YS og YS-forbundene inviterer til en rekke arrangementer under Arendalsuka.