YS-lederen med fire konkrete krav til en ny regjering

- Omstillingen av arbeidslivet må være rettferdig og foregå på arbeidstakernes premisser. Et reelt partssamarbeid må være på plass i de store sakene, advarer YS-leder Erik Kollerud.

Les mer

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. YS-forbundene organiserer ansatte i hele arbeidslivet.

MEDLEM I YS

SAMSPILL GIR OSS STYRKE

Som medlem i et YS-forbund er du også en del av YS-felleskapet og nyter godt av de fordelene medlemskapet gir. Med deg på laget blir YS en enda mer offensiv og tydelig hovedorganisasjon. Sammen skal vi bidra aktivt til verdiskapning og utvikling av arbeidslivet. Sammen skal vi ivareta et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

YS-LEDEREN MENER:

Til deg som er arbeidsgiver: Ta vare på dine tillitsvalgte. Ta dem på alvor. Det er ikke bare din plikt som leder, men en av de viktigste investeringene du kan gjøre. De er gullet ditt.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?