Vi måler trykket i arbeidslivet

YS Arbeidslivsbarometer gir unik kunnskap til deg som skal diskutere eller utvikle politikk for arbeidslivet: Har vi det bedre eller verre på jobb? Hvorfor endres arbeidslivet? Og hvordan?

Les mer

YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. Vi organiserer ansatte i hele arbeidslivet.

MEDLEM I YS

SAMSPILL GIR OSS STYRKE

Som medlem i et YS-forbund er du også en del av YS-felleskapet og nyter godt av de fordelene medlemskapet gir. Med deg på laget blir YS en enda mer offensiv og tydelig hovedorganisasjon. Sammen skal vi bidra aktivt til verdiskapning og utvikling av arbeidslivet. Sammen skal vi ivareta et inkluderende, nyskapende og rettferdig arbeidsliv.

YS-LEDEREN MENER:

– Debatten om fremtidens kommuner har glimret med sitt fravær i valgkampen.  Den er vi nødt til å ta!