Læringsportalen

YS-forbundene har egne tilbud og tjenester for deg som allerede er medlem. Dette kan være et nyttig supplement til ressursene du finner her. Ta kontakt med eget forbund eller meld deg inn i et YS-forbund for å nyte godt av disse tjenestene.

Test dine grunnleggende ferdigheter, som lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter hos  Kompetanse Norge.

Lånekassa tilbyr lån og stipender til deg som vil utdanning.

Er du arbeidsledig, eller mellom jobber har du rett til å kombinere dagpenger/arbeidsledighetstrygd med utdanning. Sjekk NAVs regelverk for dagpenger og utdanning. 

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB)

Vitnemålsportalen

Videregående opplæring for voksne

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?