Lønnsoppgjøret 2017

Lønnsoppgjøret 2017 er et mellomoppgjør. Det betyr at partene forhandler om kroner og øre, altså hvor mye du og jeg får i lønnstillegg. Å forhandle frem bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene er det aller viktigste YS jobber med.

I vårt inntektspolitiske dokument for mellomoppgjøret 2017 krever YS at kjøpekraften minst må bevares, men helst forsterkes. YS mener lønnstakerne må få ta del i resultatet av den økte verdiskapingen når veksten nå tar seg langsomt opp igjen. Inntektspolitisk dokument for mellomoppgjøret 2017 supplerer Inntektspolitisk dokument 2016-2018 

Det tekniske beregningsutvalget (TBU) for inntektsoppgjørene har publisert hovedpunkter fra rapporten etter mellomoppgjøret 2017 og kan leses i  pressemeldingen til TBU juni 2017

Program til YS tverrsektorielle konferanse

 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?