Mitt LederUnivers

YS har inngått et samarbeid med Mitt LederUnivers om digital lederutvikling. Tilbudet er utviklet for YS-medlemmer som har lederansvar, fagansvar, eller er prosjektledere.

Samarbeidet er formalisert gjennom en rammeavtale mellom YS og Mitt LederUnivers, utgangspunktet for at YS kan tilby YS-forbundene å bruke avtalte tjenester og produkter hos Mitt LederUnivers.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?