Håvard Lismoen

Håvard jobber med YS' arbeidslivspolitikk og har blant annet ansvaret for YS Arbeidslivsbarometer.