Heidi Briskodden

Heidi jobber med porteføljen til YS Medlemsfordeler. Hun er også administrasjonskoordinator for YS Privat, YS Kommune og YS Spekter.