Mirjam Sorge Folkvord

Mirjam Sorge Folkvord

Mirjam jobber med arbeidslivspolitikk, næringspolitikk og innovasjon.