Nina Skrove Falch

Nina er sjeføkonom i YS og har det faglige ansvaret på det samfunnsøkonomiske feltet.