Øyvind Olufsen

Øyvind har ansvaret for kommunikasjon og samfunnskontakt i YS. Han er også pressekontakt.