Hvilke rettigheter og plikter har du i sommerjobben?

– Det er ikke for sent å få seg sommerjobb. Veldig mange sommerjobber lyses aldri ut, sier Goran Scekic, rådgiver i YS.

Illustrasjonsfoto: Kentaroo Tryman/Maskot

– En smart måte å skaffe seg sommerjobb på er å henvende seg direkte til en eller flere arbeidsgivere. Noen lar være å utlyse stillinger nettopp fordi de forventer at du selv tar kontakt, forklarer Scekic.

– Du kan også kontakte familie, venner og bekjente og si du er på jakt etter arbeidsoppdrag i ferien.

– Ikke vær kresen når du leter etter sommerjobb. Å vise til forskjellige bransjer og jobber er viktig seinere i livet og gir deg en bedre CV. Å ha sommerjobb er dessuten en bra måte å prøve ut forskjellige yrker på, mener YS-rådgiveren.

– Sommerjobben gir deg en fot innenfor på arbeidsmarkedet. Er du ung og har lite, eller ingen arbeidserfaring vil sommerjobben gi deg mulighet til å vise hva du duger til, sier Scekic.

Hvilke rettigheter og plikter har du?

Sommerjobben er mange ungdommers aller første møte med arbeidslivet. Mange kjenner verken til hvilke plikter eller rettigheter de har; altså hvilke spilleregler som gjelder i arbeidslivet. Vi gir deg sjekklista!

Lønn

Det finnes ingen lovfestet minimumslønn i Norge. Derimot reguleres veldig mange arbeidsforhold av tariffavtaler. Er du over 18 år, bør du få en timelønn på minimum 134 kroner. Hvis du er under 18 år, er lønnen 10 – 30 prosent lavere noen steder, mens andre steder er den lik som for de som er over 18 år. Hva du har krav på i lønn, i henhold til tariffavtaler sjekker du her. 

Ungdom som jobber i en åker med mye grønt.
Selv om det kan virke fristende å arbeide svart, bør du rett og slett unngå arbeidsgivere som foreslår dette. Illustrasjonsfoto: Justem Johnsson/scandinav

Arbeidskontrakt

Det skal alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av hvor lenge jobben varer. Dette er nedfelt i arbeidsmiljøloven. Noen arbeidsgivere tror de ikke trenger å inngå arbeidsavtale ved kortere arbeidsforhold, eller ved deltidsarbeid. Dette er feil og strider mot norsk lov.

Overtid

Selv om du er ansatt som sommervikar, har du krav på overtidsbetaling. Arbeider du mer enn 40 timer en uke eller ni timer en dag skal du, etter loven, som hovedregel ha overtidstillegg, uavhengig av hva arbeidskontrakten sier. Tillegget for overtid er minimum 40 prosent av lønnen. De fleste arbeidsgivere har imidlertid innført 37,5 timers uke og betaler overtid når du arbeider mer enn 37,5 timer en uke.

Oppsigelsestid

I Norge er det minimum en måned gjensidig og skriftlig oppsigelse av arbeidsforholdet, hvis ikke noe annet er avtalt skriftlig. Oppsigelsestiden løper fra det første månedsskifte etter at du har mottatt eller levert oppsigelsen. Som sommervikar er det naturlig at sluttidspunktet er fastsatt i kontrakten. Vær oppmerksom på at regelen om en måneds oppsigelsestid også gjelder når det ikke foreligger en skriftlig arbeidsavtale.

Det skal alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uavhengig av hvor lenge jobben varer. Illustrasjonsfoto: Justem Johnsson/scandinav

Skatt og feriepenger

Selv om det kan virke fristende å arbeide svart, bør du rett og slett unngå arbeidsgivere som foreslår dette. Arbeider du svart, står du helt uten rettigheter. Skattekortet ditt er elektronisk. Arbeidsgiveren din henter skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten.

Ikke godta å få kontanter stukket i hånden! Undersøk også om du tjener opp feriepenger på den lønnen du får. Dette beløpet kan du kreve å få utbetalt ved slutten av arbeidsforholdet.

Attest

Hvis du slutter i jobben etter lovlig oppsigelse skal du ha en skriftlig attest. Attesten skal minimum inneholde navn, fødselsdato, hva slags arbeid du har gjort og arbeidsforholdets varighet. Det er ganske vanlig at arbeidsgiver skriver en noe mer utfyllende attest. En god innsats i sommerjobben belønnes ofte med en utfyllende attest. Det kan være gull verdt siden.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?