Enighet mellom YS og Virke

YS og Virke kom i formiddag til enighet i årets mellomoppgjør. – Resultatet er i tråd med frontfaget og gir en ramme på 3,2 prosent, sier nestleder i YS Privat, Eirik Bornø.

Eirik Bornø, nestleder i YS Privat. Foto: Terje Bergersen

– Vi har fått innfridd våre krav om et generelt tillegg på de fleste avtaler på kroner 2,50 per time. Videre gis det et ekstra lavlønnstillegg på 2 kroner per time til medlemmer på tariffavtaler der gjennomsnittslønnen ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønnen, opplyser Bornø.

Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er beregnet til ca. 478 000 kroner.

Det generelle lønnstillegget på 2,50 kroner gis til medlemmer på følgende tariffavtaler:

  • Kranoverenskomsten
  • Begravelsesbyråavtalen
  • Verkstedoverenskomsten
  • Overenskomst for IKT- og serviceelektronikk
  • Landsoverenskomst for kino
  • Landsoverenskomst for studentsamskipnader
  • Overenskomst for apotekvirksomheter

Medlemmer på følgende tariffavtaler får også et lavlønnstillegg på 2 kroner per time:

  • Landsoverenskomst for kino
  • Landsoverenskomst for studentsamskipnader
  • Overenskomst for apotekvirksomheter

Når det gjelder Funksjonæravtalene og Kontoroverenskomsten gis det tillegg på minstelønnssatsene innenfor rammen på 3,2 prosent.

Forhandlingene med Virke omfatter ca. 7 500 medlemmer i disse YS-forbundene: Finansforbundet, Delta, Negotia, Parat og Yrkestrafikkforbundet. Nå fortsetter lønnsoppgjøret med lokale forhandlinger i mange av virksomhetene.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?