Hilsen til YS-medlemmene i anledning 1. mai

– Millioner av arbeidstakere verden over, noen av dem også i Norge, er frarøvet grunnleggende rettigheter i arbeidslivet. I mange land går utviklingen i feil retning. Derfor er det viktig at vi fortsatt bruker 1. mai til å markere solidaritet – både nasjonalt og internasjonalt, sier YS-leder Jorunn Berland i anledning 1. mai.

Portrett av YS-leder Jorunn Berland

– 1. mai ble innført som arbeidernes internasjonale kampdag i 1889. I Norge ble dagen markert for første gang i 1890. Den viktigste kampsaken var 8 timers arbeidsdag. Siden da har arbeidslivet utviklet seg. På den tiden var folk flest enten bønder, fiskere eller fabrikkarbeidere. I dag er folk flest blant annet butikkansatte, lærere, kontorfunksjonærer og sjåfører. Og med det har også fagbevegelsen utviklet seg. Nå er vi fire hovedorganisasjoner som representerer ulike grupper arbeidstakere, med felles mål og med et godt samarbeid med de andre partene i arbeidslivet, sier YS-leder Jorunn Berland.

– Selv om vi lever på den tryggeste og mest regulerte delen av kloden, skal vi ikke glemme at vi er en del av verden. Vi har en plikt til å bry oss og til å bidra aktivt for at arbeidstakere verden over skal få trygge og gode arbeidsforhold og en lønn å leve av.

– Globalt er 1,4 milliarder mennesker i en såkalt sårbar arbeidssituasjon, som kjennetegnes ved en svak formell tilknytning til arbeidslivet og dermed større sjanse for vanskelige arbeidsforhold, fattigdom, manglende sikkerhetsnett, manglende representasjon. Og dette tallet øker.

– Også her hjemme opplever vi brudd på arbeidstakernes rettigheter, enten det dreier seg om hardt arbeidende arbeidsimmigranter, eller norske arbeidstakere. Arbeidskrimsentrene avdekker stadig nye nettverk der arbeidstakere utnyttes på det groveste, og det rett utenfor stuedørene våre. Det kan vi aldri akseptere.

– I dag er også en dag for å markere fagbevegelsens betydning for samfunnet vårt. Og at det fortsatt spiller en rolle at du er organisert og engasjerer deg i forholdene på arbeidsplassen. Enten du er tilknyttet YS, LO, Unio eller Akademikerne er budskapet det samme: Uten en sterk fagbevegelse forvitrer den norske modellen; en velferdsstat for alle, høy grad av likhet og tillit, en økonomisk utvikling som favner alle, et arbeidsliv med plass til mangfold og balanse mellom jobb og fritid.

– Vi kan og skal ikke stille oss likegyldige til at rettigheter fagbevegelsen har bygget opp over flere tiår blir svekket. Vi må være beredt til å forsvare og holde dem i hevd.

– Å være medlem av en fagforening betyr at du er en del av et fellesskap. Vi er alltid sterkere sammen. Dette fellesskapet er helt avgjørende for å kunne påvirke når lover og regler skal utformes og verdiskapningen skal fordeles. Derfor er en sterk fagbevegelse viktig for oss alle, og det markerer vi i dag.

– Ha en god 1. mai!